Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Božič)

Datum: 19.01.2023
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Tim Božič, mag. biokem. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Protitumorsko delovanje genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za kemokina CCL5 ali CCL17 in obsevanja na mišjih modelih karcinoma« v četrtek, 19. januarja 2023, ob 10. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).