Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Curk)

Datum: 10.01.2023
Ura: 17:00:00

Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta

FF UL, Oddelek za arheologijo
10. 01. 2023 | 17:00spletna povezava

Vključevanje javnosti v obravnavanje arheološke dediščine v urbanih naseljih

Tadej Curk, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija

Mentorica: doc. dr. Jelka Pirkovič, somentorica: doc. ddr. Verena Vidrih Perko.