Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Miller)

Datum: 20.01.2023
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Izak Patrik Miller, univ. dipl. biol., prof. biol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Predapoptotski celični odziv na stres v primarnih hepatocitih« v petek, 20. januarja 2023 ob 10. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).