Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Hodnik)

Datum: 26.01.2023
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Vpliv ultravijoličnega-B sevanja med robotsko molžo na koncentracijo vitamina D v krvi krav molznic črno-bele pasme
 
The influence of ultraviolet-B irradiation limited to robot milking time on blood vitamin D concentration in Holstein-Frisian dairy cows
 
ki jo je izdelal
 
Jaka Jakob Hodnik, dr. vet. med.
 
 
Javni zagovor bo v četrtek, 26. januarja 2023 ob 13.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Mentor dela prof. dr. Jože Starič (UL VF), znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Vljudno vabljeni.