Težave s prikazom? Kliknite za ogled v brskalniku
FEBRUAR 2021   |   ŠTEVILKA 31        

UvodnikOdgovorni do sebe in drugihSpoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti,

 za nami je več mesecev izvedbe študijskega procesa in vseh ostalih delovnih procesov na daljavo. Na Univerzi v Ljubljani vse omejitve, ki jih prinašajo preventivni ukrepi zaradi koronavirusa, odgovorno spoštujemo ter delo prilagajamo navodilom in priporočilom. Najbolj je trpelo pedagoško delo, saj so ukrepi, poleg izvedbenih omejitev pri študiju na daljavo, povzročili tudi psihofizične težave študentk in študentov ter porast socialnih razlik med njimi. Prav tako ne smemo pozabiti izzivov zaposlenih, ki so se soočali z novim načinom dela ter oteženim usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja, saj je delo na domu največkrat potekalo skozi ves dan.


S postopnim sproščanjem vladnih ukrepov je ponovno dovoljeno izvajati nekatere pedagoške dejavnosti v omejenem obsegu. Za varno delo s študentkami in študenti je za zaposlene obvezno tedensko testiranje (HAGT) na virus SARS-CoV-2. Da bi imeli zaradi testiranja čim manj težav in časovnih ovir, smo se takoj povezali s posebno mobilno enoto, ki jo je določilo Ministrstvo za zdravje. Testiranje za našo Univerzo poteka vsak teden v Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina. Logistika testiranja poteka na podlagi zbiranja podatkov o želenem številu testiranj zaposlenih in usklajevanja z mobilno enoto, ki mora za vsakokratno testiranje zagotoviti zadostno število testov in odvzemnih ekip na lokaciji. Testiranje izvajajo strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in delavke po vnaprej dogovorjenem urniku in na tem mestu se zahvaljujemo mobilni enoti za zelo dobro organizacijo in učinkovito izvajanje testiranja ter Ivi Stritar za vsakokratno pripravo dvorane. Število zaposlenih, ki se tedensko testirajo, se s poletnim semestrom povečuje; v manj kot mesecu dni je bilo testiranih več kot tisoč zaposlenih. Rezultate testiranja pošlje NIJZ na mobilno številko zaposlenih, ti pa jih morajo po odredbi vlade posredovati delodajalcu. Kljub številnim vprašanjem, dvomom in včasih celo strahovom, se zaposlene in zaposleni, odgovorno do sebe in drugih, redno tedensko testirajo, saj lahko le na podlagi negativnega rezultata testa varno izvajajo pedagoški proces. Testiranje je, poleg mask, prezračevanja in varne razdalje med ljudmi, trenutno naša nova sedanjost in odgovornost za varno delo.


Beseda odgovoren, ki se v tem zapisu namenoma večkrat pojavlja, ima več definicij in jo lahko uradno, po Franu, razložimo tudi kot: izpolnjevanje norm, zahtev in dolžnosti. Pa vendar v teh časih »biti odgovoren« pomeni veliko več – pove, da nam je mar za sodelavko, sodelavca, za študentko, študenta, za sočloveka nasploh, kar dokazujemo z odgovornim delovanjem do sebe in drugih.


 podpis-majas

Mag. Maja Slovenc,
pomočnica rektorja za ekonomske in mednarodne zadeve

Hitri dostop do člankovAktivni odmor ULMihaela Bauman Podojsteršek,

glavni tajnik UL

Epidemiološke razmere so nas prisilile, da smo aktivne poti do članic in rektorata zamenjali za sedeč položaj pred zasloni, kar pušča negativne posledice na našem telesnem in tudi duševnem zdravju. Zato smo se odločili za uvedbo spletnega Aktivnega odmora UL, s katerim študentke in študente ter zaposlene spodbujamo, da z desetminutnimi gibalnimi vajami razbremenijo telo, izboljšajo počutje, zdravje in posledično tudi študijsko/delovno storilnost. Tako opravijo deset minut od priporočenih 30 minut dnevnega gibanja, z dnevno rutino povečajo svojo gibalno aktivnost in uvedejo novo.


Aktivni odmor UL predstavlja sklop razteznih vaj, ki jih lahko izvajamo doma ali v pisarni brez dodatnih pripomočkov in predpriprave. Poteka vsak delovnik od 12.45 do 12.55 prek povezave ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/3408063224. Vaje izvajata profesorica in profesor športne vzgoje Urša Kos in Matjaž Gregorčič, strokovna sodelavka in sodelavec, zaposlena prek projekta Mladi za mlade.

       Na vrh       

Delovna skupina za podporo prenosu znanja in gradnjo inovacijske skupnostiTeja Stamać,

vodja področja komuniciranja v Pisarni za prenos znanja

Rezultati Evropske inovacijske lestvice (European innovation scoreboard) kažejo, da Slovenija pri prenosu znanja iz akademske sfere v gospodarstvo zaostaja za najrazvitejšimi državami Evropske unije. Na Univerzi v Ljubljani (UL) se zavedamo pomembnosti prenosa znanja, zato je krepitev tega področja pomemben del naše strategije. Naš cilj je postaviti prenos znanja ob bok znanstveni odličnosti UL. Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrović je zato Rektorski konferenci Republike Slovenije (RKRS) predstavila pobudo za novo delovno skupino za podporo prenosu znanja in gradnjo inovacijske skupnosti, ki jo je RKRS potrdila.


Glavne naloge delovne skupine bodo povezovanje razvojno-raziskovalnih institucij in zagotavljanje sistemske podpore dejavnosti prenosa znanja v Sloveniji, uskladitev ukrepov vladnih teles in organov ter priprava smernic in podlag za pospeševanje ustanavljanja odcepljenih podjetij na univerzah. Gre za pomemben korak na področju prenosa znanja v Sloveniji, ki bo povezal različne deležnike inovacijske skupnosti ter pisarnam za prenos tehnologij in znanja omogočil še boljše delovanje v prihodnosti.

       Na vrh       

Podporne storitve Centra UL za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v pedagoškem procesuSanja Jedrinović,

vodja za didaktično podporo pri uporabi IKT v pedagoškem procesu v Centru digitalna UL

Ekipa Centra Univerze v Ljubljani (UL) za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoškem procesu (Center Digitalna UL) v zadnjih mesecih intenzivno ponuja podporo visokošolskim učiteljicam/učiteljem, sodelavkam/sodelavcem in študentkam/študentom v obliki izobraževanj, svetovanj in razvojno-raziskovalne dejavnosti. V zadnjem semestru smo svoje dejavnosti osredotočili na različne vidike študija na daljavo in tako v podporne storitve vključili več kot 1.100 visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev UL.


V tem mesecu se lahko prijavite na nove spletne delavnice, kjer predstavljamo različne možnosti didaktične uporabe IKT. Več o delavnicah in aktualnih dogodkih si lahko ogledate na spletni strani Centra. Pripravili smo tudi različna gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri uporabi spletnih učilnic Moodle in različnih videokonferenčnih sistemov pri izvajanju študija na daljavo ter pri pripravi vrednotenja znanja v spletni obliki. Ves čas smo vam na voljo tudi za individualno svetovanje in izvedbo delavnic na naslovu .

       Na vrh       

Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v letu 2021dr. Mojca Kotar,

pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za knjižnično dejavnost

Z nekaterimi znanstvenimi založniki so bili za leto 2021 dogovorjeni vavčerji za brezplačno objavo odprto dostopnih člankov oziroma popust na stroške objave takih člankov. Ugodnosti lahko izkoristijo dopisni avtorji in avtorice, ob tem morajo navesti članico Univerze v Ljubljani (UL) in elektronski naslov na članici.


Ugodnosti v letu 2021 so:

  • vavčerji: American Chemical Society, American Psychological Association, Emerald Publishing, Oxford University Press, Taylor&Francis;
  • popust: Elsevier, Brill in Edward Elgar Publishing 50 %, De Gruyter 30 %, MDPI 10 %;
  • SAGE Publications: vavčerji v hibridnih revijah in popust 20 % v odprto dostopnih revijah;
  • Royal Society of Chemistry: vavčerji in popust 1 % po porabi vavčerjev;
  • Emerald Publishing in SAGE Publications: shranitev recenziranih rokopisov naročniških člankov v repozitorije brez začasne nedostopnosti vsebine v repozitorijih (embarga).
     

Zbirna tabela z ugodnostmi je objavljena na spletni strani UL o odprti znanosti, podrobnejše informacije glede koriščenja ugodnosti pa najdete na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.

       Na vrh       

Novice Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL)mag. Katja Cerar,

vodja univerzitetne službe za internacionalizacijo

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani (SMUL) združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenice/znanstvenike, profesorice/profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. SMUL je bil ustanovljen leta 2015 v okviru strategije internacionalizacije kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in ugleda Univerze v Ljubljani.


Dr. Simon Sedej, predstavnik Sveta SMUL in izredni profesor na Medicinski univerzi v Gradcu, je pred kratkim v reviji Science Translational Medicine objavil članek o pomembnem znanstvenem dosežku. Članek je plod dela mednarodne raziskovalne skupine, ki je pod vodstvom dr. Sedeja na treh različnih živalskih modelih dokazala pozitivne učinke nikotinamida na srčno popuščanje z ohranjeno krčljivostjo srčne mišice, ki je najpogostejši vzrok za sprejem starejših ljudi v bolnišnico. Rezultate raziskave bo predstavil tudi slovenski javnosti, in sicer v četrtek, 1. aprila. 2021, ob 16. ur. Na predavanje se prijavite tukaj.

       Na vrh       

Razpis za pridobitev dvojnega doktorata v okviru zveze EUTOPIAJelena Tomažin,

samostojna strokovna sodelavka v univerzitetni službi za doktorski študij

Zveza evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani (UL), je objavila skupni razpis partnerskih univerz za sodelovanje v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije doktorandk in doktorandov univerz zveze. Tako bodo kandidatke in kandidati pridobili doktorat na obeh izbranih univerzah.


UL v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. Za pridobitev dvojnega doktorata je v okviru razpisa v študijskem letu 2021/2022 predvidenih šest mest. Po en doktorand/doktorandka si lahko izbere UL kot domačo institucijo in eno od sodelujočih univerz kot gostujočo institucijo (skupno trije doktorandi/doktorandke), po en doktorand/doktorandka z vsake od partnerskih univerz pa si lahko izbere UL kot gostujočo institucijo (skupno trije doktorandi/doktorandke). K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorice/mentorji mladih raziskovalk/raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na UL.


Rok za prijavo je 28. april 2021 do 13. ure.

       Na vrh       

Odprte prijave Venice International Universitymag. Katja Cerar,

vodja univerzitetne službe za internacionalizacijo

Učiteljice in učitelje Univerze v Ljubljani vabimo k pripravi predmetov v okviru programa Globalizacij za študijska leta 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024. Program poteka v okviru mednarodne mreže univerz Venice International University (VIU). Prav tako so odprte prijave na različne aktivnosti za študentke in študente, ki omogočajo izmenjavo na prvi in drugi stopnji, udeležbo na tematskih seminarjih, doktorski akademiji in poletnih šolah. Več informacij najdete tukaj.

       Na vrh       

Javni razpis za študijske izmenjave Erasmus+ za študijsko leto 2021/22Erika Bolčina,

samostojna strokovna sodelavka v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje

Na spletni strani univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje smo objavili Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za mobilnost študentk in študentov, ki jih zanima študij v okviru programa Erasmus+, in sicer v študijskem letu 2021/2022. Program Erasmus+ omogoča študentkam in študentom, da del svojih rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravijo na partnerski instituciji v tujini. S tem pridobijo tudi veščine, ki povečajo njihovo zaposljivost po končanem študiju. Razpis je namenjen mobilnostim študentk in študentov, ki bodo izvedene od 1. junija 2021 do najpozneje 30. septembra 2022.


Za lažjo odločitev študentk in študentov za mobilnost Erasmus+ smo pripravili kratek promocijski video. Za več informacij glede postopka prijave se lahko obrnejo na mednarodne pisarne fakultet in akademij, na voljo pa smo jim tudi v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje.

       Na vrh       

ERASMUS+ projekt IESP s Črno goromag. Katja Cerar,

vodja univerzitetne službe za internacionalizacijo

V okviru projekta »Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning (IESP)«, katerega cilj je povečati mednarodno prepoznavnost sodelujočih črnogorskih univerz in institucij z zagotavljanjem kakovostnega modela za krepitev različnih vidikov internacionalizacije, bomo v začetku marca izvedli predstavitve s področja priprave predmetov v angleškem jeziku. Pri izvedbi predstavitev in prenosu dobrih praks bo sodelovalo več članic Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za pomorstvo in promet ter Filozofska fakulteta (UL FF). Aprila je načrtovana delavnica na temo poučevanja v večkulturnih skupinah študentk in študentov, ki jo bodo izvedli sodelavci s Centra za pedagoško izobraževanje UL FF, pripravljamo pa tudi delavnico na temo medkulturnih kompetenc, ki jo bo izvedla Pedagoška fakulteta UL.

       Na vrh       

Dobrodošel mesec kulture in umetnostiIvanka Stritar,

vodja Centra za obštudijsko dejavnost

Mesec marec bo na Centru za obštudijsko dejavnost tradicionalno posvečen dogodkom na področju kulture in umetnosti. Študenti in študentke bodo na delavnici spletnega komuniciranja lahko izvedeli vse o kulturi obnašanja na spletu, prek spleta bodo potovali v najznamenitejše muzeje pri nas in po svetu, se vključili v kulturni pub kviz ter preverili svoje znanje na področju kulture in umetnosti, spoznali prejemnice in prejemnike najvišjih umetniških priznanj Univerze v Ljubljani ter uživali v stand-up večeru.

       Na vrh       

Krvodajalska akcija Univerze v LjubljaniMojca Rupert,

strokovna sodelavka v Centru za obštudijsko dejavnost

Študentke, študente in zaposlene Univerze v Ljubljani vabimo, da se v najbližjem kraju udeležijo akcije darovanja krvi tistim, ki jo trenutno najbolj potrebujejo. Glede na trenutno veljavne ukrepe zaradi covid-19 se je treba na odvzem krvi predhodno naročiti po telefonu. Tako zagotavljajo popolnoma varen odvzem. Terminski plan izvedenih krvodajalskih akcij najdete tukaj.

       Na vrh       

Vse potke vodijo v POPRZala Simčič,

karierna svetovalka – informatorka

V Kariernih centrih Univerze v Ljubljani smo januarja zagnali Mednarodno potko – praksa v tujini. Funkcionalnost potk v POPR-u je orodje, s katerim študentke in študenti razvijajo spretnosti in kompetence, pridobivajo nova znanja in informacije o določenem področju ali se pripravljajo na prakso. Potke so zelo privlačne, saj delujejo po principu igrifikacije in so narejene po stopnjah, ki jih mora študentka oziroma študent opraviti, da pride do cilja.


Študentke in študenti najdejo v potkah različne delavnice; od samega postopka iskanja prakse v tujini, predstavitev delodajalk in delodajalcev, do delavnic samoocene in mednarodnega življenjepisa. Potka jim je v pomoč, saj se uporablja kot kažipot aktivnosti do nastopa prakse v tujini. Da je zanimanje za tovrstno organizacijo dejavnosti veliko, priča tudi več kot 360 prijavljenih študentk in študentov.


V prihodnosti načrtujemo zagon vsaj še ene nove potke, ki bo pomagala osmisliti in organizirati proces iskanja zaposlitve. Še več novih potk načrtujemo z zagonom nove funkcionalnosti v POPR-u, s pomočjo katere bodo lahko študentke in študenti samoocenili in razvijali svoje kompetence. Te bodo lahko razvijali prek udeležbe na potkah, hkrati pa se bo v prihodnosti vsa njihova aktivnost beležila v njihovem kariernem potnem listu.

       Na vrh       

Promocijske in podporne aktivnosti za tuje študente in kandidate za študijmag. Katja Cerar,

vodja univerzitetne službe za internacionalizacijo

V januarju smo organizirali letno srečanje s članicami, na katerem smo predstavili in se pogovorili o aktivnostih s področja informiranja ter nudenja podpore in storitev tujim študentkam in študentom.


Pod okriljem Study in Slovenia smo v februarju izvedli spletne predstavitve za tuje kandidatke in kandidate za študij ter sodelovali pri spletni predstavitvi, ki jo je organiziral Klub zamejskih študentov za dijakinje in dijake slovenskih višjih srednjih šol v Italiji. Študij na Univerzi v Ljubljani smo predstavili tudi na radiu SBS Melbourne in v ukrajinski reviji Suchasna Osvita.


Posnetke spletnih predstavitev si lahko ogledate tukaj.

       Na vrh       

Nove redne profesorice in novi redni profesorji v letu 2020Darja Lisjak,

predstojnica organizacijske enote za komuniciranje v kabinetu rektorja

Univerza v Ljubljani (UL) je v letu 2020 dobila 69 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Vsako leto jih razglasimo na slavnostnem dogodku, kar tokrat zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče. Nove redne profesorice in profesorje smo zato predstavili na naši spletni strani.


»Redne profesorice in redni profesorji dokazujejo, da zmorejo prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja oz. učiteljice. Ta pot je zahtevna, dolga in nepredvidljiva. V nadvse konkurenčnem mednarodnem okolju jo zmorejo prehoditi le najboljše in najboljši,« pravi rektor UL prof. dr. Igor Papič. Vsem novim rednim profesoricam in profesorjem izreka iskrene čestitke in želi, da bi jim prejem naziva odprl še dodatne možnosti za nadgrajevanje njihovega cenjenega dela, ki naj ga nadaljujejo s še večjo vnemo. »Ta naziv naj vam bo v ponos, veselje in osebno zadovoljstvo,« še dodaja rektor.

       Na vrh       

Podelili smo najvišja umetniška priznanjaPolona Movrin,

vodja službe za odnose z javnostmi, organizacijo in protokol v kabinetu rektorja

Univerza v Ljubljani (UL) s priznanji za pomembna umetniška dela umetnicam in umetnikom omogoča enakovreden vstop v akademsko kariero, kot so ga deležne znanstvenice in znanstveniki z doseženim doktoratom znanosti. Priznanja podelimo na posebni slovesnosti, ki je tokrat zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izvesti. Tik pred slovenskim kulturnim praznikom smo zato letošnjih 20 prejemnic in prejemnikov umetniških priznanj predstavili na naši spletni strani.


»Univerza si ves čas prizadeva za razvoj umetniškega področja. Pohvalimo se lahko s kar tremi umetniškimi akademijami, umetniška dejavnost pa poteka tudi na drugih članicah, in sicer na Fakulteti za arhitekturo, Biotehniški fakulteti in Naravoslovnotehniški fakulteti,« pravi rektor UL prof. dr. Igor Papič. Vsem prejemnicam in prejemnikom iskreno čestita in se jim zahvaljuje za njihov prispevek k razvoju umetnosti na UL in širše.

       Na vrh