Št. Potrjeni kreditno ovrednoteni športni programi
1.

Študijska ekskurzija

2.

Uvod v strokovno terminologijo arhitekture in urbanizma

3.

Delovanje na področju družboslovne informatike

4.

Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov

5.

Izdelava in programiranje mikrokrmilnika

6.

Odprta koda v znanosti

7.

Praktična izdelava prototipov elektronskih vezij

8.

Projektno in izkustveno učenje 1

9.

Projektno in izkustveno učenje 2

10.

Tekmovanja v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov

11.

Mednarodnopravna okoljska klinika

12.

Pravna klinika Pravno varstvo okolja in trajnostnega razvoja

13.

Učni laboratorij v realnem okolju