Avtorja fotografij Željko Stevanić, IFP, d.o.o., Tomaž Kos