Karierni centri Univerze v Ljubljani


Karieni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) zagotavljamo celostno podporo na področju osebnega in kariernega razvoja študentom in diplomantom na njihovi študijski in karierni poti preko različnih dejavnosti. Karierni svetovalci, ki delujejo na vseh 26 fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani, so pravi sogovornik v dilemah pri nadaljevanju študija, razmišljanju o karierni poti, iskanju praks, študentskega dela ali zaposlitve ter nagovarjanju delodajalcev. S študenti se srečamo na individualnem kariernem svetovanju, omogočamo jim tudi coaching. Individualna svetovanja nudimo tudi dijakom – bodočim študentom, s čimer jim pomagamo razreševati dileme pri izbiri študija, obenem z drugimi sodelovanji.

Z namenom olajšanja prehoda s študija na trg dela ter pridobivanja in nadgrajevanja različnih kompetenc in znanj izvajamo brezplačne dejavnosti in dogodke: od delavnic samoocene, pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma, priprave na zapo­slitveni razgovor in spoznavanja trga dela do delavnic komunikacije, javnega nastopanja, bontona, kreativnega razmišljanja, nadgrajevanja računalniških znanj in delavnic na številne druge aktualne teme. Poleg delavnic prirejamo tudi predavanja, okrogle mize in druge dogodke o priložnostih v tujini, podjetništvu, iskanju praks, štipendijah in drugih temah, povezanih s trgom dela, ter webinarje. Študente povezujemo s potencialnimi delodajalci že med študijem, saj organiziramo karierne dneve, predsta­vitve delodajalcev na fakultetah in akademijah, predstavitve kariernih poti in obiske v delovna okolja delodajalcev. S potencialnimi delodajalci sodelujemo tudi prek objav prostih delovnih mest, ki so primerna za študente in diplomante po zaključku študija, ter s široko mrežo informacij skrbimo za čim boljšo obveščenost študentov o kariernih priložnostih. Z zaposlenimi na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani si prizadevamo za uspešno vključitev študentov s posebnimi potrebami v študijski proces in na trg dela, krepitev tutorstva kot sistema učinkovite podpore študentom pri vključevanju v študij in za razvoj Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani.

Preko dejavnosti Kariernih centrov, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, spodbujamo študente, da so že v času študija čim bolj aktivni, se udeležujejo dogodkov, povezujejo z delodajalci, pridobivajo dodatne spretnosti ter tako poskrbijo za svojo čim boljšo zaposljivost po končanem študiju.

Obiščite našo spletno stran: kc.uni-lj.si
E-naslov:
Telefon: +386 (0)1 241 87 32
Facebook: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Instagram: @kariernicentriul

 

z

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.