efgdf

Dragi dijaki in dijakinje! 

Ste v dilemi, kateri študij, karierno pot izbrati? Se počutite negotove glede izbire in vaše prihodnosti?

Pišite ali pokličite Karierne centre Univerze v Ljubljani in se pozanimajte o možnosti:

  • osebnega razgovora in svetovanja za lažjo in boljšo izbiro študija;
  • vključitve v delavnico na temo izbire študija.
     

Zakaj prav z nami?

  • Ker razumemo mlade in smo koristni, ko ne veste, kako in kam naprej.
  • Ker imamo bogate izkušnje s kariernim svetovanjem in smo pomagali že številnim mladim.
  • Ker vas povežemo s študenti in študentkami, da iz prve roke izveste, kako se študira na različnih fakultetah
  • Ker smo lahko vaš smerokaz na zavitih poteh študentskega življenja. 
  • Ker bo vaš študij z nami lažji. 
  • Ker boste tako vedno prvi izvedeli za top projekte in dogodke, namenjene pridobivanju dodatnih znanj, spretnosti, izkušenj, zaradi katerih boste po študiju za delodajalce bolj zanimivi.

Spremljajte nas na Facebooku: Karierni centri UL.

 

Kontakt za več informacij:         
Urša Poljanšek, univ. dipl. psihologinja
E-naslov:
Tel: 01 2418 698


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

O projektu Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti

Univerza v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ 2.842.248,66 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 Cilj in namen operacije je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

 Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani delujemo karierni svetovalci, ki zagotavljamo študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Za dosego teh ciljev sodelujemo in se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, predvsem delodajalci.