Image 13.jpg

To je random tekst ...
Družba je dinamična, večdimenzionalna in kompleksna. Skozi celotno zgodovino družbe je človeštvo razvilo in doživelo marsikaj. Oblikovale so se različne družbene skupine, interakcije, strukture, sistemi, institucije, organizacije, družba pa iz desetletja v desetletje postaja vse bolj kompleksna. Napredek, nove tehnologije, razvoj in druge silnice so tekom zgodovine spremenile in olajšale naša življenja. Število prebivalcev na našem planetu zaradi boljših pogojev in modernizacije vse bolj narašča, potrebe ljudi se neprestano spreminjajo, temu primerno pa se morajo odzvati različni stebri naše družbe, ki postaja vse bolj kapitalistično usmerjena, antropocentrična ter fokusirana na ekonomsko in gospodarsko rast. Vsi ti dosežki in prizadevanja so seveda dobrodošli in nujni za razcvet naše družbe, vendar ljudje zaradi vse večje potrošnje in vsakdanjega hitenja izgubljamo stik z naravo in pozabljamo, kako pomembno je ohraniti ravnovesje med napredkom in globalno okoljsko ozaveščenostjo. V zadnjih nekaj desetletjih se soočamo z vedno večjimi ekološkimi krizami, dogajajo se podnebne spremembe, izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, krčenje gozdov, sušenje in onesnaženost voda, večanje količine odpadkov, primanjkovanje naravnih virov. Prihodnost našega planeta je videti vse bolj pesimistična, posledično pa se povečujeta tudi anksioznost in stiska ljudi, saj včasih določeni aparati in stebri države popustijo ali odpovejo, ljudje pa posledično ne prejmemo dovolj informacij, s katerimi bi si v danih situacijah lahko pomagali.


Galerija Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
(vhod z Vegove ulice)

Odprto vsak torek, sredo in četrtek med 16. in 20. uro.