Skoči na vsebino
oktober 2023 / letnik II / številka 10

Za uvod

Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju je od 16. oktobra na ogled razstava z naslovom Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov, ki predstavlja vrhunske raziskovalne, pedagoške, umetniške in strokovne dosežke Univerze v Ljubljani preteklih treh let. Uradno odprtje z vodstvom avtorjev in nagovorom rektorja je bilo v četrtek, 19. oktobra, razstava pa bo na ogled do 24. novembra 2023. Pripravili smo jo v partnerstvu s Turizmom Ljubljana.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič nas na uvodnem panoju nagovarja takole: »Verjamemo, da sta tako znanost kot umetnost pomembni za napredek človeštva, znanje, ki ga ustvarjamo, pa ne sme biti samo sebi namen in ne sme ostajati zaprto za zidovi akademskih ustanov. Zato smo se odločili, da tokrat predstavimo vrhunske dosežke naše univerze skozi oči umetnosti. S pomočjo študentk, študentov, profesoric in profesorjev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje smo pripravili razstavo, na kateri predstavljamo izsek tega, kar delamo na Univerzi v Ljubljani. Dosežki, ki vodijo v napredek človeštva, so tokrat predstavljeni nekoliko drugače, kot smo običajno navajeni. A s pričujočo razstavo, pri kateri je z dosežki sodelovalo vseh 26 članic – 23 fakultet in 3 akademije – Univerze v Ljubljani, dokazujemo, da sta umetnost in znanost še vedno povezani, rezultati pa so lahko tako zanimivi, kot je ta razstava pred vami.«

Razstavo, ki se razprostira na osemdesetih panojih, so pripravili študentke, študentje, profesorice in profesorji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) v sodelovanju z Univerzitetno službo za umetniško dejavnost. Ob velikem številu kompleksnih in vsebinsko raznovrstnih dosežkov je bil glavni izziv ustvariti enakovreden in povezovalen sistem fotografij, ki dosežke prikazuje kot celoto med seboj povezanih in prepletenih vsebin. »Fotografije kot take med sabo in z gledalci odpirajo dialog in omogočajo množico interpretacij. Po eni strani so popolni konstrukti, rebusi, po drugi strani pa delujejo kot zamrznjeni trenutek sredi delovne mize pedagogov, raziskovalcev, ustvarjalcev in vseh drugih sodelavcev Univerze v Ljubljani. Njihova navidezna nedokončanost govori o procesih, delu, razvoju, napredku; o vsem trudu in trdem delu, neprespanih nočeh in jutrih, polnih izvirnih prebliskov,« pravi doc. Emina Djukić, ki je skupaj z izr. prof. Petrom Koštrunom z UL ALUO mentorirala študentke in študente – avtorje in avtorice razstave.

»Če se zazremo v naše delo, bomo povsod našli neskončne arhive, ki govorijo o prizadevanjih Univerze v Ljubljani in njenih članic za odličnost. Mapiranje ali sistematsko beleženje sveta je naša stalnica, zato smo se odločili usmeriti pogled v mapo, ki simbolično hrani, varuje in razkriva sledi delovnih procesov, sledi tega truda za odličnost. Mapo smo obravnavali kot objekt in v njej iskali tako prostorske kot narativne izzive. Iz map smo ustvarili množico zemljevidov, po katerih se sprehajata oko in spomin,« dodaja izr. prof. Peter Koštrun.

Umetniški vodja razstave je večkrat nagrajeni, mednarodno uspešni alumen UL ALUO Klemen Ilovar, ki je po besedah doc. Djukić in prof. Koštruna deloval kot most med študijskim in realnim svetom. Z ekipo študentov in absolventov UL ALUO Hano Podvršič, Lano Požlep in Tinetom Lisjakom so ustvarili svež, dinamičen in raznolik pogled na delo Univerze v Ljubljani, zato vse, ki tega še niste storili, pa vas je napisano nagovorilo, toplo vabimo k ogledu razstave.

Novembra si bo razstavo mogoče ogledati tudi pod strokovnim vodstvom avtorjev, podiplomskih študentov fotografije na UL ALUO. Več o brezplačnih vodenih ogledih, odprtih za vse prebivalke, prebivalce ter obiskovalke in obiskovalce Ljubljane, je na voljo na tej povezavi.

 

podpis_prorektor

Prof. mag. Matjaž Drevenšek,

prorektor za umetnost

Kazalo

Napovednik

V središču

Akreditacija interdisciplinarnega študijskega programa tretje stopnje Umetnost
Izr. prof. dr. Barbara Predan,
predsednica Programskega sveta doktorskega programa Umetnost, prodekanja za razvojno in raziskovalno področje, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Po več kot desetih letih prizadevanj je bil 21. septembra 2023 akreditiran študijski program tretje stopnje Umetnost. Nosilka aktivnosti je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, v sodelovanju z Akademijo za glasbo, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, Fakulteto za arhitekturo, Biotehniško fakulteto in Naravoslovnotehniško fakulteto. Vse naštete institucije so članice Univerze v Ljubljani.

Akreditirani program Umetnost je kvalitativna nadgradnja prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju umetnosti. Nadgradnja je pripravljena po zgledu umetniških akademij in visokih šol v mednarodnem prostoru, na način, ki upošteva značilnosti in družbeno-zgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti doktorande za opravljanje najzahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo na širšem področju umetnosti in enakovredno vključevanje na mednarodni trg dela in v umetniškoraziskovalno okolje ter hkrati vzpostaviti možnosti za nadaljevanje študija na podoktorskih umetniških študijskih programih.

Kako zahtevna in zavzeta večletna prizadevanja so za nami, dokazujejo dejstva, da smo med pogajanji in pripravami doktorskega študijskega programa Umetnost med drugim dosegli spremembe nacionalne zakonodaje. Na predlog Univerze v Ljubljani je bil leta 2022 popravljen Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih. Ta po novem ureja tudi način tvorjenja umetniških naslovov po študijskih programih tretje stopnje. Še pred tem pa je bil leta 2016 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu v zakon poleg doktorskega študija za področje znanosti vključen tudi doktorski študij za umetniška področja. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Pomemben skupni imenovalec obeh modalitet tretjestopenjskega izobraževanja je vidik raziskovalnosti, saj je tudi tretjestopenjski izobraževalni program na področju umetnosti v temelju zasnovan in voden raziskovalno.

Z akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost se tudi Univerza v Ljubljani – in z njo Slovenija – postavlja na zemljevid držav, ki umetniškemu raziskovanju omogoča enakopravni razvoj in enakovredno obravnavo z vsemi drugimi predhodno akreditiranimi znanstvenimi (interdisciplinarnimi) doktorskimi študijskimi programi. Tudi v prihodnje si bo vseh šest članic na Univerzi v Ljubljani aktivno prizadevalo za odpiranje prostorov umetniškoraziskovalnega delovanja.

Z veseljem obveščamo, da bo prvi vpis v doktorski študijski program Umetnost potekal že v študijskem letu 2024/2025.

Odmev

Kabinet čudes v Galeriji Univerze v Ljubljani
O_01.jpg
Foto: Arhiv UL ALUO
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) je v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! in v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani v petek, 29. septembra 2023, otvorila razstavo z naslovom Kabinet čudes v Galeriji UL na Vegovi ulici 1. Rastavo sta odprla prorektor za umetnost prof. mag. Matjaž Drevenšek in vodja projekta izr. prof. mag. Zora Stančič.

Na razstavi sodelujejo študentke in študenti različnih smeri, letnikov in stopenj študija na UL ALUO, ki predstavljajo svoja dela, izvedena v klasičnih grafičnih tehnikah, a tudi v razširjenem polju grafike, risbe, slike, kipa in prostorskih umestitev. Raziskovali so na tematiko sobivanja človeka in živali ob upoštevanju etičnih, okoljskih in družbenih vprašanj. Nekateri so se tega lotili na kritičen način, drugi bolj v smislu inovativne likovne predstavitve tega odnosa, ki se je navezovala tako na motive iz popularne kulture in stripovske podobe kot na bolj osebne geste, ki prikazujejo intimno povezanost z določeno živaljo. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo lanske aktivnosti UL ALUO v sklopu Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki je prav tako nosila naslov Kabinet čudes.

Na odprtju smo predstavili tudi publikacijo s študentskimi deli, ki sta jo uredila Zora Stančič in Arjan Pregl, oblikovala pa podiplomska študentka smeri Grafika Ana Govc.

Sodelujoči študentke in študenti:
Špela Ambrož, Pika Basaj, Katarina Babič Derenda, Kim Benkovič, Ana Govc, Lana Hasić, Vanesa Hochkraut, Ajda Kalan, Žoel Kastelic, Ema Kobal, Petja Kocet, Lana Kosovel, Maja Klepec, Klara Frančiška Kracina, David Kucler, Klara Maček, Miha Majes, Katarina Marov, Petja Novak, Rina Jurjevčič, Liza Jutra Norčič, Zdenka Pandžić, Polona Pečan, Maks Podgornik, Klara Polajnar, Pika Potočnik, Lina Povšič, Valentin Radulović, Ana Marija Rauch, Svitlana Ryabishchuk, Gal Šnajder, Isidora Todorić, Tim Topić, Tom Winkler, Matej Zupan, Eva Žgajnar

Mentorica in koordinatorica projekta: izr. prof. mag. Zora Stančič

Partnerja: Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, UL FF

Osrednji dogodek projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!
O_02.jpg
Foto: Marijo Županov
Izr. prof. dr. Sašo Jerše,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani

Tako kot vsako leto na zadnji petek v septembru se je v več kot tristotih evropskih mestih odvila Evropska noč raziskovalcev. Tako je bilo tudi letos, 29. septembra 2023, v Ljubljani, kjer smo lahko doživeli kar dve Evropski noči raziskovalcev, tj. projekt Hiše eksperimentov Noč ima svojo moč in naš projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

Osrednje dogajanje tistega celega dne smo tokrat postavili na ljubljanski Mestni trg. Dogajanje je odprl vodja projekta Sašo Jerše, dobrodošlico so mu prišli izreči vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Stojan Sorčan in podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek. Otvoritev so glasbeno pospremili trio flavt Filozofske fakultete UL ter solistka Ema Krečič ob glasbeni spremljavi Matjaža Barba.

Noč smo zaključili s tremi koncerti. Najprej sta nastopila pevski zbor Veterinarske fakultete UL Phrenicus pod vodstvom zborovodkinje Katje Bogovič in Študentski pevski zbor Filozofske fakultete UL z zborovodjemMatjažem Barbom. Čudovit je bil tudi nastop skupine Anbot, ki jo vodi Aldo Kumar (Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL); tako kot lani je tudi letos s svojim nastopom obiskovalce navduševala rock skupina Angel's Ex. Z njimi smo iz naše Noči odšli vsak v svojo noč.

Bilo je razburljivo! Navdušujoče in navdihujoče! Bilo je očarljivo! Bil je krasen, izjemen, dan! Bila je krasna Noč! Najlepša hvala vsem, ki ste ju naredili takšni!

Več o raznolikem in bogatem programu osrednjega dogodka našega projekta, naše Noči, najdete na naši spletni strani.

Novembra smo
O_03.jpg
Foto: Zala Križ
Izr. prof. dr. Sašo Jerše,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Živimo v času zares velikih sprememb. Znanstvenice in znanstveniki, raziskovalke in raziskovalci ter umetnice in umetniki Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL in Filozofske fakultete UL zaskrbljeni gledamo na dogajanja v našem času in v našem svetu, a obenem samozavestno stavimo nase. Verjamemo v moč naših znanosti in umetnosti, tj. v moč naših znanstvenih oziroma umetniških raziskovanj in spoznanj, ki iz njih izhajajo. Verjamemo v moč naših spoznanj pri soočanju z izzivi in dilemami našega časa in sveta in verjamemo v naš konstruktivni delež pri njihovem reševanju.

In verjamemo v dialog znanosti in umetnosti. Zato smo novembra skupaj v našem skupnem projektu Novembra smo. Smo! 

podoba, lepo

vse premišljevanje

vse pesem

vse lepo podoba

Novembra smo.

Program razstav, predavanj in mnogih drugih dogodkov, ki jih skupaj pripravljamo študentke, študenti, profesorice in profesorji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL in Filozofske fakultete UL najdete na tej povezavi.

Prva študentska nagrada MFRU študentoma UL ALUO
O_04.jpg
Foto: Arhiv UL ALUO
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Med 6. in 13. oktobrom 2023 se je odvil 29. MFRU - Mednarodni festival računalniške umetnosti, v okviru katerega vsako leto podelijo tudi nagrade za najboljše študentske intermedijske umetniške projekte. Letos sta 1. študentsko nagrado MFRU 2023 za projekt iHuman osvojila Tomaž Pavšek in Tyana Rendič, dodiplomska študenta smeri Video, animacija in novi mediji na UL ALUO.

Mladima umetnikoma za dosežek iskreno čestitamo!

Dodajamo obrazložitev strokovne žirije:
iHuman, 2023
Avtorja: Tyana Rendič & Tomaž Pavšek
Mentor: prof. Sašo Sedlaček

Zmagovalno delo iHuman umetniškega tandema Tyana Rendič & Tomaž Pavšek je žirijo prepričalo s svojo celostno pojavnostjo: z učinkovito idejno zasnovo in (načrtovano) fizično izvedbo. Umetnika sta v tem idejno kompleksnem delu skozi narativni format dialoga med fiktivnima likoma, od katerih eden povzema značilnosti človeka in drugi pa karakteristike umetne inteligence, naslavljata aktualna in univerzalna vprašanja sodobnega časa, kot so denimo sobivanje človeka in stroja, pomen telesnosti, posledice digitalizacije vsakdanjega življenja ter smeri razvoja naprednih tehnologij. V sodobni družbi, ki je usmerjena v napredek za vsako ceno in v transakcijske medosebne odnose, se umetnika z veliko mero kritičnosti in skepse sprašujeta o potencialnih prihodnostih, o posledicah nenehnega razvoja in o digitalnih pripomočkih, ki nemara manjšajo kognitivne sposobnosti in čustveno inteligenco človeka. Delo je zasnovano in (po opisu sodeč) izvedeno na vizualno učinkovit način, ki lahko gledalca tudi zaradi formalnih učinkov pritegne k poglobljenemu pogledu in s tem razmisleku o možnih vsebinskih vidikih dela.

Iniciativa za novo glasbo – Ensemble Modern na Akademiji za glasbo UL
O_05.jpg
Foto: Otton Zajec
Jakob Barbo
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Pod vodstvom izr. prof. Vita Žuraja so izbrane študentke in študentje kompozicije Akademije za glasbo Ulniverze v Ljubljani v sklopu projekta Iniciativa za novo glasbo dobili dragoceno priložnost napisati skladbo za enega vodilnih svetovnih ansamblov, nemški Ensemble Modern. Profesionalna zasedba, ki se nepretrgoma že več kot štirideset let ukvarja z izvajanjem nove glasbe, je pri nas koncertirala ob priložnosti častnega gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Z deli uveljavljenih slovenskih skladateljev se je predstavila na koncertni turneji v Mariboru, Ljubljani, Bambergu in Frankfurtu, sodelovanje s Slovenijo pa je obogatila omenjena izvedba del študentov Akademije v času, ko so se glasbeniki mudili v Ljubljani.
Projekta pa ni sestavljala le izvedba del študentov kompozicije, ampak je bil v ospredju sam ustvarjalni proces, ki je mladim skladateljem z obiskom ansambla v Frankfurtu že januarja omogočil pridobitev neprecenljivih povratnih informacij s strani izvajalcev, s pomočjo katerih so izboljšali pripravljene osnutke kompozicij. Od desetih začetkov skladb, ki so bili predstavljeni v Frankfurtu, je nato Ensemble izbral pet, ki so jih skladatelji dokončali in ki jih je zasedba v Ljubljani tudi izvedla. Skladateljici in skladatelji, katerih dela so bila izbrana za izvedbo, so Eva Ostanek, Aleksandra Naumovski Potisk, Alex Hren, Lan Podletnik Ašič in Marko Juraj Žerovnik.
Za študente projekt ni bil dragocen samo, ker jim je omogočil vpogled v proces dela profesionalnega ansambla za novo glasbo, niti le zaradi novih izkušenj in izvedbe visoke kakovosti, ampak ker Ensemble Modern vselej išče obetavne skladatelje, pri katerih bi lahko naročili novo skaldbo. Kot pravi izr. prof. Žuraj, so to resnično sanje vsakega skladatelja.

Festival novomedijske kulture Speculum Artium s študenti UL NTF
O_06.jpg
Jan Simončič, Marko Verdnik, Martin Prosen, Nejc Kregar in Žan Omers; Plečnikova Ljubljana
Doc. Boris Beja,
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Študentje programa Grafične in medijske tehnike ter študentje Grafičnih in interaktivnih komunikacij, so med 20. in 23. septembrom 2023 dopolnili program Festivala novomedijske kulture Speculum Artium v Trbovljah. Na mednarodnem festivalu so sodelovali na t.i. DigitalBigScreenu.  
Kako Plečnikovo delo videti, gledati, ga razumeti, o njem likovno razmišljati in ga spoznati v kontekstu skupnosti? Študentje so Plečnikovo delo najbolj nazorno spoznavali, ko so ga interpretirali v video delih in njegov prostor prestavili v digitalni prostor, prostor video dokumenta.  
S podporo vseh mogoči elektronskih naprav, je vizualno gledanje z vsemi svojimi hitrimi posredovanimi podatki, lahko v veliko breme in preizkušnja likovnemu razmišljanju in gledanju. Ob zavedanju vseh teh hitrih impulzov smo s študenti Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani poizkusili zamrzniti, ustaviti in fokusirati pogled Jožeta Plečnika. Plečnik stavbo naše fakultete Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje zadeva na zahodni strani z Rimskim zidom, in na vogalu s poslopjem Stare tehnike. Ob arhitekturnih stvaritvah pa v polju grafičnega raziskovanja in študija nismo pozabili na njegove projekte, kjer se je sam lotil tudi knjižnih in tipografskih načrtovanj. V treh tednih smo s študenti pripravili raznolike pripovedi in uvide v Plečnikovo delo, rezultati pa nas nagovarjajo z mladostniškim in eksperimentalnim narativom, s katerim mladi pripovedujejo zgodbo prostora z dopolnilno komponento, ki jo umetnost vselej vključuje, to je minevanjem in različne sočasnosti.

V veliki dvorani Delavskega doma v Trbovljah so se predstavili z deli, ki so nastali pod mentorstvom doc. Borisa Beja. Taja Atelšek, David Ahmentović, Manca Blatnik, Lea Lavrenčič – z videom Žale skozi okvir. Ana Grobelnik, Lara Sudar, Eli Kniewald, Maša Podvez, z videom Mali človek Šentjakob. Eva Benedičič, Tosja Macedoni, Jakob Benjamin Horvat, Kementina Peternel, z videom Oni za nas on za nijh. Tara Baumgarten, Lara Skubic, Nina Starman Gombač, Laura Vitežnik, z videom Začarani krog. Jan Simončič, Marko Verdnik, Martin Prosen, Nejc Kregar in Žan Omers, z videom Plečnikova Ljubljana. Maruša Požar, Valentina Šuligoj, Lucija Pintar, Urska Bernot, z videom Plečnikova antična Ljubljana.

Potujoča razstava Rezijanske pravljice na Dunaju
O_07.jpeg
Foto: Domen Fras
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

12. oktobra 2023 so na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju odprli razstavo Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk in študentov ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO), likovni projekt, ki ga je navdihnila 50. obletnica antologije živalskih pravljic iz rezijanskega ustnega izročila Zverinice iz Rezije.

Ob odprtju so o rezijanskih pravljicah in likovnem projektu spregovorili: dr. Milena Blažić (UL PEF): O zbirki Zverinice iz Rezije, dr. Matej Šekli (UL FF): Rezijanščina kot slovensko narečje, Luigia Negro (Muzej rezijanskih ljudi): Pripovedovanje pravljic v rezijanščini, prof. Domen Fras (UL ALUO): O ilustracijah študentk in študentov smeri Ilustracija UL ALUO – tekst, s katerim je projekt predstavil v imenu odsotne mentorice doc. Suzi Bricelj, si lahko preberete spodaj*.

Razstavljajo: Gaja Aksinja Abramović, Matevž Bervar, Rea Bartulović, Zala N. Doupona, Nia Gombač, Jon Kušar, Eva Ježovnik, Nikolina Popov, Urša Volovšek, Amadeja Gvendolina Završnik

Razstava je na ogled do 12. novembra 2023.

Pri odprtju razstave so sodelovali: Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju, Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji (SKICA), UL ALUO, UL PEF, Muzej rezijanskih ljudi in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

*O ilustracijah študentk in študentov smeri Ilustracija UL ALUO
Nastanek razstave je vzpodbudila 50. obletnica antologije živalskih pravljic iz rezijanskega ustnega izročila Zverinice iz Rezije, ki jih je zbral in zapisal akad. dr. Milko Matičetov. Dela so nastala v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, katerega aktivnosti v letih 2022 in 2023 povezuje tema Človek, žival.
Na UL ALUO smo se obletnici poklonili z likovnim projektom, v katerem je sodelovalo devet študentk in študentov 1. stopnje študija na smeri Ilustracija, Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij. Pobudo za nastanek projekta je posredovala prof. Milena Mileva Blažič, ki nas je v procesu študija tudi obiskala. Projektno nalogo smo izvedli v študijskem programu 2. letnika pod mentorstvom doc. Suzi Bricelj, kjer študenti v zimskem semestru osvajajo temeljne prvine vizualne pripovedi.
Rezijanske pravljice v knjižni izdaji Zverinice iz rezije je najprej upodobila odlična slovenska ilustratorka, Ančka Gošnik Godec, ki jo poznamo po subtilnem likovnem odnosu do ljudkega izročila, ki ga pogosto upodablja. Malo starejši se spomnimo teh pravljic tudi iz najprej črno- belih in nato barvnih ekranizacij lutkovnih predstav v priljubljeni seriji Zverinice iz rezije. Tu so bili živalski liki močno stilizirani, likovno prečiščeni in skoraj abstraktni, a še vedno jasno prepoznavni in simpatični. Ostala pa nam je znana tudi glasba, ki je te živalske like spremljala na njihovih dogodivščinah. Je radoživa, z drugačnim in poskočnim ritmom. A to je bilo v 70 letih.
Kako lahko te pravljice beremo danes? Imajo še sporočila, ki so za nas pomembna? Lahko še popeljejo bralca v nek drugačen, zanimiv svet?
Dogodivščine glavnih junakov teh pravljic, ki so pogosto v živalski obliki, so podobne našim doživetjem. Prenešene na simbolno raven, dajo občutek preteklega časa in nekega drugega prostora. Rezije, dežele, ki je za veliko slovencev skoraj pravljična, nekje med gorami, s posebno besedo in pesmijo, ki pa nam je težje razumljiva.
Ali lahko podoba, ilustracija besedi pomaga, da lažje najde stik z bralcem? Lahko ilustracija doprinese k premagovanju kulturnih razdalj in pripomore k ohranjanju kulturnega izročila?
Ta in druga vprašanja smo si postavljali s študenti ilustracije in skozi študij nanje iskali odgovore, ki pa so nastajali v likovnem jeziku.
Študij je potekal raziskovalno. Na začetku snovanja ilustracij, je vedno poglobljeno branje besedila, ki vključuje analizo ter zbiranje slikovnega referenčnega gradiva. Pred nastankom prvih skic in risb smo o besedilu, kulturi in jeziku Rezije prejeli pomembna znanja, ki nam jih je v predavanju predstavila prof. Milena Mileva Blažić. Živo besedo Rezije pa nam je približala gospa Luigia Negro, pravljičarka in predsednica Muzeja rezijanskih ljudi. Rezijo smo tudi obiskali in nas je očarala.
V nadaljni fazi vizualnega raziskovanja nastanejo že prve skice, včasih hitri zarisi ali pa že bolj definirane kompozicije, ki se skozi proces dela prečistijo v izhodiščno risbo, osnovo za končno ilutracijo. Pomebna faza v celotnem procesu nastanka pripovedne ilustracije je tudi oblikovanje likov, dogajalnega prostora in časa. Če želimo, da bodo ilustracije prepričale bralca in ga popeljale v svet pripovedi je dobro, da je prostor osnovan na poznavanju realnih okolij in nato likovno predrugačen. Čas v pravljicah ni jasno določen, zato so bili študenti pri tem bolj svobodni in so sami določali do katere mere želijo prikazati kulturno izročilo ali pa pravljice skozi likovni jezik bolj povezujejo s sedanjostjo. Pri ustvarjanju vizualne pripovedi uporabljamo likovno gramatiko, ki ustvari željeno vzdušje in učinek na bralca. Ta je lahko dramatičen, liričen ali pa humoren, tvorijo pa ga odnosi med oblikami, svetlim in temnim v kompoziciji, barvni odnosi in še marsikaj drugega.
Tako likovni izraz, kot postopki dela in likovne tehnike so pri študentih različni (slik.primer treh različnih grdinic). Izrazne tehnike so tako anlogne kot digitalne, a tehnika sama ne določa likovne pripovedi. Ta se oblikuje skozi celoten proces in vključuje avtorjevo razumevanje besedila, likovno znanje in seveda osebni odnos do tematike.
Skozi študijski proces smo s študenti ugotovili, da je vloga ilustracije pri osveščanju o drugačnih kulturah in jezikih lahko izrednega pomena, saj ustvarja most do besede, bralcu pomaga, da lažje vstopi v svet pripovedi in ga pritegne k branju. S tem pa pripomore tudi k ohranjanju kulturne dediščine, ki je, kot smo ugotovili, lahko tisti temelj, ki nam pomaga iskati tudi nove in drugačne poti.
Ilustracije so bila izven akademije najprej razstavljene v Narodni in študijski knjižnici Slovencev v Italiji (NŠK) v Gorici, v galeriji Peti štuk Filozofske fakultete v Ljubljani, nato so se selile v galerijo Krpan v Cerknico, kjer so bile predstavljene v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. Razstavo, ki smo jo poimenovali že kar potujoča razstava, smo imeli čast še zadnjič predstaviti na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju, česar smo izredno veseli.
Upamo, da smo tudi mi s svojim delom prispevali k prepoznavanju kulture in jezika Rezije.
Doc. Suzi Bricelj

Zaključek prvega in začetek drugega modula Erasmus+ projekta Me-You-Us
G_22.png
Lia Sara Likar, Neža Kavčič, Julija Armšek in Taša Blatnik (Foto: Arhiv UL NTF)
Prof. Elena Fajt, asist. Nastja Sagadin Grmek
Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL NTF) je od septembra 2022 vključena v mednarodni projekt Erasmus+ Me-You-Us. Projekt se osredotoča na razvijanje digitalnih 3D kompetenc na področju oblikovanja tekstilij in oblačil za raznolikost, vključenost in zeleni prehod. Erasmus+ projekt Me-You-Us vzpostavlja triletno sodelovanje med tremi visokošolskimi institucijami: Design School Kolding (DK), Willem de Kooning Academy (NL) in Univerzo v Ljubljani (SI). Projekt je usmerjen v krepitev digitalizacije v študijskih programih in procesih, ustvarjanje novih znanj, ki vodijo v povečanje zaposljivosti študentov ter v poglabljanje  trajnostnih vsebin. Cilj projekta je razviti devet izobraževalnih modulov s področja oblikovanja tekstilij in oblačil, ki bodo vključevali različna digitalna orodja, med drugim tudi CLO3D in bodo odprtokodni. Namenjeni bodo mentorjem, študentom ter drugim zainteresiranim.

Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil UL NTF razvija tri module, vsako leto enega. Prvi modul »Osebni prostor med fizičnim in virtualnim«, ki izpostavlja sinergijo med konvencionalnim in digitalnim pristopom v oblikovanju tekstilij in oblačil, se je zaključili konec maja 2023. Povezal je štiri predmete, v projekt so bili vključeni študenti prvega letnika. Študenti so pridobili nova znanja kako uporabljati digitalna orodja v odpiranju lastne kreativnosti in razvijanju trajnostnih projektov. S pomočjo programa CLO3D so spoznali načine digitalnega modeliranja, virtualnega testiranja, digitalni razvoj oblačil, 3D vizualizacijo in izvoz 2D krojev za fizično izvedbo oblačila. Nastale so digitalne avtorske kolekcije in fizično izvedena oblačila, ki predstavljajo tesno povezavo med realnim in virtualnim.

Konec septembra je na Design School Kolding na Danskem potekalo delovno srečanje predstavnikov  vseh treh partnerjev na katerem smo analizirali rezultate prvih treh modulov in pedagoške pristope ter  predstavili izhodišča za naslednje tri module, ki se osredotočajo na vključenost.

Mentorji: prof. Elena Fajt, izr. prof. Katja Burger Kovič, doc. Tanja Nuša Kočevar, asist. Alenka More, asist. Nastja Sagadin Grmek, asist. Tina Pompe, teh. sod. Marjeta Čuk in teh. sod. Nina Glavič
Modela: Maja Gazvoda in Kristi Komel
Make up: Elena Midžan

Delavnica Academy garden – the garden as a work of art
O_09.jpg
Foto: Žan Vargek
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

20. oktobra 2023 se je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) zaključila 10-dnevna delavnica za magistrske študente in absolvente UL ALUO z naslovom ACADEMY GARDEN – the garden as a work of art, ki jo je vodil nizozemski umetnik Andre Dekker. Mednarodno priznani in večkrat nagrajeni umetnik, risar, scenograf, avtor na področju javne umetnosti v kontekstu trajnostnih urbanih in krajinskih sprememb ter soustanovitelj umetniškega kolektiva OBSERVATORIUM, znanega po obsežnih umetniških delih, ki združujejo kiparstvo in oblikovanje krajev, je svoje gostovanje zaokrožil z javnim predavanjem OBSERVATORIUM – Public Art for Public Life, ki je bilo hkrati tudi začetek jubilejne 10. sezone dogodkov ALUO uho.

Na delavnici je Dekker ideje in izkušnje kolektiva Observatorium na področju javne umetnosti, v povezavi z družbenim življenjem, krajinsko arhitekturo in prostorsko politiko, implementiral v prizadevanje za preoblikovanje praznega prostora na vrtu UL ALUO na Erjavčevi v prostor umetnosti in počitka. Njegova glavna motivacija za delavnico je bil občutek, da si sprednje dvorišče akademije zasluži ideje in zasnove, ki usklajujejo praktične zahteve šole z vrtnim vzdušjem in naravno lepoto.

Udeleženi študenti Ema Ajster, Jera Dacar, Daša Grum, Roko Držislav Rebić, Lucija Laura Schwarzbartl in Tajda Stiplovšek - Jug so skupaj z Dekkerjem zasnovali program »Open Air University Ljubljana«, pristop, ki si združuje hortikulturo in urbanizem s sredstvi kiparstva, oblikovanja in intuicije.

Projekt je bil realiziran v sodelovanju s prof. Alenom Ožboltom, z izr. prof. mag. Barbaro Predan, mag. Petro Jager, doc. mag. Majo Smrekar, izr. prof. mmag. Ksenija Čerče in asist. Veljko Zejak (vsi UL ALUO) ter s pomočjo Eve Garibaldi, Lande van Vliet and Nine Ostan.
Sofinancerji: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Razvojni steber financiranja (RSF).

Razstava ilustracij »O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov« v Galeriji Peti štuk na UL FF
O_10
Ciril Horjak, "Kako je zajec pristal na luni?"
Doc. dr. Nina Petek,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabimo vas na ogled razstave ilustracij »O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov« v Galerijo Peti štuk na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ilustracije so pripravljene na osnovi izbranih prigod iz Džatake, zbirke zgodb o Buddhovih preteklih življenjih. Namreč Siddhartha Gavtama Buddha, utemeljitelj budizma, je bil, preden je postal Razsvetljeni, med drugim rojen tudi v številnih v živalskih podobah. Živahne zgodbe o njegovih raznolikih utelešenjih posredujejo moralni nauk in globoke filozofske resnice budizma. Pripovedovanje zgodb iz Džatake je v azijskih deželah, kjer je doma budizem, priljubljen način posredovanja kompleksnega budističnega učenja najširši skupnosti, v sodobnem času pa so se mu pridružili tudi drugi verbalno-vizualni mediji, med katerimi je še posebej priljubljen strip. Na razstavi so na ogled ilustracije nekaterih živali, ki nastopajo v zgodbah, hkrati pa tudi izbrane stripovske stvaritve, ki upodabljajo zgodbo o Buddhi, ki je bil pred davnimi dobami rojen kot zajec in je zaradi svojih vrlih dejanj končal – na luni.

O ilustratorjih

Ciril Horjak je uveljavljen karikaturist in risar stripov. Samo za časopis Večer je napravil že več kot 2000 ilustracij in stripov. Na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani je diplomiral iz stripa, zdaj pa svojo znanstveno delo nadaljuje na interdisciplinarnem doktorskem študiju na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Nina Tome Škarja ljubi živali in riše že od malih nog. To dvoje se z leti vse bolj prepleta. Pod mentorstvo Cirila Horjaka se je od leta 2015, že kot srednješolka, učila ustvarjanja stripov, ekipnega sodelovanja pri umetniških projektih in spoznavala nove tehnike ter medije risanja. Danes je študentka veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na fakulteti se projektov udeležuje tudi kot ilustratorka in s svojimi deli bogati študentsko revijo Ructus. Zakaj bi moral izbirati med poklicem veterinarja in ilustratorja, če si lahko oboje?

Omar Horjak je študent drugega letnika biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Že kot otrok je veliko risal. Njegova največja strast je učenje zapletenih spojin na pamet, risanje kratkih stripov pa je njegov drugi najljubši hobi. Očetu Cirilu pogosto pomaga pri produkciji stripov, predvsem pri pisanju scenarijev in barvanju.

Ljiljana Marković je študentka Fakultete za dizajn v Ljubljani. Njen najljubši način izražanja sebe in svojega pogleda na svet je ilustracija. Že od nekdaj njen temeljni vir navdiha predstavljajo narava in živali; zlasti od slednjih se uči spokojnosti in tega, da so v življenju pomembne drobne stvari.

Izbrane ilustracije so nastale v okviru projekta »O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov«, ki je potekal v okviru »Noči raziskovalcev 2022/2023. Humanistika, to si ti!«.

Idejna vodja projekta: doc. dr. Nina Petek, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Ogled razstave bo na voljo do 1. 11. 2023.

Razstava Oblikovalske strategije za izzive sodobne družbe
O_11
Foto: Arhiv UL ALUO
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani

Med 12. in 27. oktobrom 2023 je v Galeriji CTRL+Z na Univerzi v Splitu gostovala razstava Oblikovalske strategije za izzive sodobne družbe, izbor projektov študentk in študentov podiplomskega študija grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, ki so v zadnjih letih nastali pod mentorstvom prof. Boštjana Botasa Kende, asist. Jerneja Kejžarja in doc. Emila Kozoleta.

Razstavljeni projekti iščejo nove strategije za spopadanje z malimi in velikimi vprašanji sveta, v katerem živimo. Politično angažirani plakati Proglas, ki so objavljeni v tedniku Mladina. Skupinski projekti, ki naslavljajo trajnostno prehranjevanje v lokalnem okolju. Individualni projekti, ki raziskujejo večplastnost konfliktov. Mednarodna poletna šola Design+Science, ki povezuje oblikovanje in znanost ter v Ljubljano pripelje strokovnjake in udeležence s celega sveta. Vsem projektom pa je skupno, da raziskujejo vlogo oblikovalca v današnji družbi kot kritičnega posameznika.

Vizualno definiranje likovnega - razstava v Likovnem salonu Kočevje.
O_12
Ana Jakončič, Jezik
Doc. Boris Beja,
Naravosovnotehniška fakulteta Univerze v ljubljani

V trenutku, ko ustvarjalec vstopa v materijo začne z ustvarjanjem. Dogodi se proces, zgodi se sprememba v prostoru, in tudi v naših mislih. Vredno je preverjati zamisli v vidno in v materialno, najprej zase in v nadaljevanju še za druge.

V procesu študija na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo si pri predmetu Likovne analize grafičnih izdelkov 2 pomagali tudi z definicijami in razmišljanjem Milana Butine. Vstop v likovno preko vizualnega je ponudil predvsem premislek, kako grafične izdelke misliti likovno in kako jih iz vsakdanje, včasih ponotranjene rabe primerjati z drugimi področji likovnega ustvarjanja. Vizualne komunikacije so nam na voljo v najrazličnejših situacijah življenja, na eni strani nas informirajo, po drugi strani varujejo, usmerjajo in sooblikujejo.

Slovar njegovih izbranih definicij iz knjige Slikarsko mišljenje. Od vizualnega k likovnemu, smo v digitalnem prostoru naredili otipljiv, predvsem pa z delom in lastno prakso utrjevali Butinovo dediščino likovne teorije. Z izkušnjo, z delom in ustvarjanjem smo ustvarili različne digitalne grafike, ilustracije, fotomontaže in fotografske posnetke, ki odgovarjajo v trenutnem času na izkustva umetnikov iz preteklosti. Pred nami so izbrane artikulacije likovno teoretskih pojmov, ki smo jih natisnili v obliki poštnih dopisnic, te sedaj lahko osvajajo druge prostore in različne naslovnike.

Projekt je nastal v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.
Mentor doc. Boris Beja, tehnična podpora Ana Mendizza.

Razstava v razstavi Hommage Milanu Butini (1923-1999) bo v Kočevju na ogled do 2. decembra 2023.

Izjemno zanimanje za strokovna izpopolnjevanja na področju čiščenja umetnin na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO
O_13
Foto: Arhiv UL ALUO
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

V drugi polovici septembra smo na Oddelku za restavratorstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) izvedli dve kratki, enodnevni strokovni izpopolnjevanji na področju čiščenja umetnin – Uporaba vodnih sistemov in Uporaba nevtralnih organskih topil, ki sta ju vodili doc. mag. Martina Vuga in izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš (UL ALUO). Namenjena so bila vsem konservatorjem-restavratorjem, ki ta znanja potrebujejo pri svojem strokovnem delu.

Število prijav je preseglo pričakovanja, zato sta bili obe delavnici izvedeni dvakrat. Želja po pridobivanju ali zgolj nadgradnji znanja na področju čiščenja je velika, saj se jih je udeležilo kar 32 konservatorjev-restavratorjev iz različnih institucij. Še posebej veseli smo bili številnih alumnov UL ALUO.

Da so tovrstna izobraževanja med konservatorji-restavratorji več kot zaželena in nujno potrebna, dokazuje izjemno pozitiven odziv vseh udeležencev in želja po nadaljnji nadgradnji znanja. Zato se za obdobje 2024-25 že pripravlja nov paket strokovnih delavnic.

Za podporo pri izvedbi smo hvaležni organizaciji E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost), ki je omogočila sofinanciranje kotizacij.

UL ALUO na Festivalu slovenskega filma
O_14
Foto: Andrej Kamnik
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani

Študentke in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) so letos ponovno sodelovali v programu 26. Festivala slovenskega filma, ki je potekal med 3. in 8. oktobrom. Predstavili so se s kar 15 različnimi projekti. Tokrat so bili prvič tudi del tradicionalnega študentskega filmskega srečanja v okviru festivala, na katerem so se pridružili kolegicam in kolegom z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v LJubljani in Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Sodelujoči študentke in študenti UL ALUO:
V tekmovalnem programu za najboljši študijski film:
Tomi sokolov (Ilustracija), mentor: doc. mag. Andrej Kamnik
Sofiya Kruglikova (Ilustracija), mentorja doc. mag. Marija Nabernik in Andrej Kamnik
Pika Potočnik (VANM), mentor: doc. mag. Robert Černelč
Inja Prebil (Slikarstvo), mentor: Andrej Kamnik
Tjaša Bon (ilustracija), mentor: Andrej Kamnik

V preglednem programu študijskih filmov:
Zala Pribaković (Ilustracija), mentor: Andrej Kamnik
Luka Vesel (GO), mentor: prof. Eduard Čehovin
Tina Dernovšek (GO), mentor: Andrej Kamnik
Tyana Rendič (VANM), mentor: Andrej Kamnik
Žiga Sever, (Ilustracija), mentor: Andrej Kamnik
Marija Bobič, (Ilustracija), mentor: Andrej Kamnik
Rok Lončar (VANM), mentor: Andrej Kamnik
Špela Guček, (Ilustracija), mentor: Andrej Kamnik
Diana Dimitrijević, (Ilustracija), mentor: Andrej Kamnik
Aleksander Cavazza (VANM), mentor: Andrej Kamnik

Predstavitev ilustratorja
O_15
Foto: osebni arhiv
Matevž Bervar
Študent, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Po opravljeni splošni maturi na Gimnaziji Celje-Center sem se vpisal na študij ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer obiskujem 3. letnik. Leta 2018 sem osvojil prvo mesto na Stripburgerjevem natečaju za najboljši strip in leto kasneje z njimi sodeloval in izdal samostojne stripovsko knjižico Knjiga od hudiča. Vodil sem grafično podobo koncerta Carmina Burana v izvedbi Akademskega zbora Tone Tomšič v Cankarjevem domu. Samostojno sem razstavljal v Galeriji AQ v Celju, v okviru projekta Zverinice iz rezije pa so moje ilustracije obiskale galerije v Cerknici, Gorici, Dunaju in Ljubljani.

Navdušujeta me tako stvarna kot domišljijska ilustracija, saj sem si vedno želel pripovedovati z ilustracijo ter ustvarjati svetove in like, ki jih poseljujejo. Tekom študija sem se navdušil nad grafičnim oblikovanjem in tipografijo, trenutno pa me najbolj zanima oblikovanje namiznih iger.

Galerija

 

Napovednik

PETEK, 27 OKTOBER 2023
PREDAVANJE ob 13.00
UL ALUO, Tobačna 5
ALUO uho: Aleksandra Vajd, Ich/Du in materialnost fotografskega medija
RAZSTAVA v teku
Jakopičevo sprehajališče
Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
RAZSTAVA v teku
Galerija UL PEF
GRAFIKA 1 – 8
RAZSTAVA v teku
Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju
Potujoča razstava Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk_ov UL ALUO
RAZSTAVA v teku
Grad Tivoli
Študenti UL ALUO na 35. grafičnem bienalu Ljubljana
RAZSTAVA v teku
Prvo preddverje Cankarjevega doma
Zgodovinski spomin, tretja razsežnost časopisa / Šestdeset let po umoru Johna F. Kennedyja (*postavitev dokumentarne razstave zasnovali študenti UL ALUO)
RAZSTAVA v teku (do 2. 12. 2023)
Likovni salon Kočevje
Vizualno definiranje likovnega
RAZSTAVA v teku (do 2. 12. 2023)
Galerija UL PEF
Razstava risb in keramike Maje Bobnar
SOBOTA, 04 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA v izteku
Galerija UL PEF
GRAFIKA 1 – 8
PONEDELJEK, 06 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA ob 14.30
UL AG, Avla
Otvoritev razstave o Giuseppeju Tartiniju
VODENI OGLED ob 17.00
Jakopičevo sprehajališče
Razstava Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
TOREK, 07 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA ob 18.00
UL FF, avla
Začetek Novembra smo. z odprtjem Razstave ALUO na FF
RAZSTAVA ob 14.00
Galerija UL PEF
Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika 2022/23
RAZSTAVA
Galerija UL EF
Radovan Gregorčič, »Kozmotripi«
SREDA, 08 NOVEMBER 2023
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana J. Betetta
Koncertni cikel Solo e da camera: Emanuel Mikac, evfonij Kiara Janko, harmonika
ČETRTEK, 09 NOVEMBER 2023
PREDAVANJE ob 16.00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Puhalniki besed: etika v dobi velikih jezikovnih modelov
RAZSTAVA ob 19.00
Mala galerija BS
Razstava: Obiščite razstavo v Jakopičevem paviljonu (Filozofska fakulteta UL)
PETEK, 10 NOVEMBER 2023
PROJEKCIJA od 18.00 do 21.00
UL FF, pritličje, predavalnici 18 in 34
Novembra smo/Video projekcija del študentk_ov smeri Video, animacija in novi mediji z Razstave ALUO na FF
SOBOTA, 11 NOVEMBER 2023
VODENI OGLED ob 11.00
Jakopičevo sprehajališče
Razstava Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
NEDELJA, 12 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA v izteku
Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju
Potujoča razstava Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk_ov ALUO
PONEDELJEK, 13 NOVEMBER 2023
VODENI OGLED ob 11.00
Jakopičevo sprehajališče
Razstava Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
FILOZOFSKI MARATON od 18.00 do 21.00
UL FF, 4. nadstropje, Oddelek za filozofijo
Novembra smo/Filozofski maraton: Filozofija in umetnost
TOREK, 14 NOVEMBER 2023
OKROGLA MIZA ob 18.00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Novembra smo/Neustavljiva moč umetniškega izraza in filozofsko-estetski ideal: Ali umetnost sploh potrebuje filozofijo?
RAZSTAVA v izteku
Grad Tivoli
Študenti UL ALUO na 35. grafičnem bienalu Ljubljana
RAZSTAVA v izteku
Prvo preddverje Cankarjevega doma
Zgodovinski spomin, tretja razsežnost časopisa / Šestdeset let po umoru Johna F. Kennedyja (*postavitev dokumentarne razstave zasnovali študenti UL ALUO)
ČETRTEK, 16 NOVEMBER 2023
PREDAVANJE ob 16.00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Novembra smo/Dr. Mateja Gaber, Manessejev rokopis: za svetal srednji vek
VODENI OGLED ob 17.00
Jakopičevo sprehajališče
Razstava Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
RAZSTAVA ob 18.00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, hodnik
Novembra smo/Odprtje razstave Zvok davnine Oddelka za arheologijo FF
PETEK, 17 NOVEMBER 2023
PROJEKCIJA od 18.00 do 21.00
UL FF, pritličje, predavalnici 18 in 34
Novembra smo/Video projekcija del študentk_ov smeri Video, animacija in novi mediji z Razstave ALUO na FF
TOREK, 21 NOVEMBER 2023
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Tria Lorenz
Koncertni cikel Solo e da camera: Eva Majcen, kljunasta flavta Matija Hozjan, kitara
SREDA, 22 NOVEMBER 2023
KINO ob 17:00
Kinodvorana UL AGRFT, Aškerčeva 5
KINOFILM: Ženske brez moških
DOGODEK ob 18.00
UL FF, atrij, predavalnica Rimljanka
Novembra smo/Preplet verzov in črt
ČETRTEK, 23 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA ob 12:00
Galerija UL, vhod z Vegove
Dušan Kirbiš: ESSENTIA
PREDAVANJE ob 16:00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Novembra smo/Doc. dr. Alen Širca, Vizualna poezija, poezija vizualnega
PETEK, 24 NOVEMBER 2023
RAZSTAVA v izteku
Jakopičevo sprehajališče
Dosežki Univerze v Ljubljani skozi oči umetnikov
PROJEKCIJA od 18.00 do 21.00
UL FF, pritličje, predavalnici 18 in 34
Novembra smo/Video projekcija del študentk_ov smeri Video, animacija in novi mediji z Razstave ALUO na FF
PONEDELJEK, 27 NOVEMBER 2023
kULturnica št. 11
TOREK, 28 NOVEMBER 2023
OKROGLA MIZA ob 16.00
UL FF, 5. nadstropje, Modra soba
Novembra smo/Okrogla miza Proglas
VODSTVO ob 18.00
UL FF, začetek v avli
Novembra smo/Zaključno vodstvo po Razstavi ALUO na FF
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana J. Betetta
Koncertni cikel Tutti: Simfonični orkester UL AG in solisti
ČETRTEK, 30 NOVEMBER 2023
SIMPOZIJ
UL AG
Mednarodni znanstveni simpozij: Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo
PREDAVANJE ob 16:00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Novembra smo/Asist. dr. Miha Valant, Secesijske tapiserije Kranjskega zavoda za umetniško tkanje, Krainische Kunstwebe-Anstalt (1898–1909)
PROJEKCIJA ob 18.00
UL ALUO, Tobačna 5, pritličje, predavalnica 3
Novembra smo/Arheološko-umetnostni filmski večer: Popotovanja skozi čas in prostor
RAZSTAVA v izteku
Mala galerija BS
Razstava: Obiščite razstavo v Jakopičevem paviljonu (Filozofska fakulteta UL)

Elektronsko glasilo kULturnica nastaja v sodelovanju s sodelavkami in sodelavci akademij ter umetniških smeri fakultet Univerze v Ljubljani.

Izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu.

Izdajatelj: Založba Univerze v Ljubljani

Glavni in odgovorni urednik: prof. mag. Matjaž Drevenšek, prorektor za umetnost

Uredniški svet: prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. mag. Žanina Mirčevska, prof. Dušan Kirbiš, doc. dr. Mirt Komel

Zbiranje in urejanje prispevkov: Mirela Šućur, Jernej Kejžar, Tjaša Špenko

Sodelujoče in sodelujoči: prof. mag. Matjaž Drevenšek, izr. prof. dr. Barbara Predan, Sara Bešlin Vatovec, izr. prof. dr. Sašo Jerše, Jakob Barbo, doc. Boris Beja, doc. Suzi Bricelj, prof. Elena Fajt, asist. Nastja Sagadin Grmek, doc. dr. Nina Petek, Matevž Bervar, Maša Medved, Pia Mikolič, Dunja Zlotrg, mag. Vesna Blagotinšek, Kristina Zajc Božič, Nina Narat Meden

Avtorice in avtorji uporabljenega slikovnega gradiva: Marijo Županov, Zala Križ, Otton Zajec, Jan Simončič, Marko Verdnik, Martin Prosen, Nejc Kregar in Žan Omers, Domen Fras, Žan Vargek, Ciril Horjak, Ana Jakončič, Andrej Kamnik, Matevž Bervar, Tine Lisjak, Matjaž Drevenšek, Sara Bešlin Vatovec, Daniel Novakovič/STA, Tina Stariha, Tara Baumgarten, Lara Skubic, Nina Starman Gombač, Laura Vitežnik, Ana Kompara, Hana Bajt, Arhiv UL ALUO, Arhiv UL NTF, Humanistika

Avtor naslovne ilustracije: prof. mag. Milan Erič

Avtor serije ilustriranih vinjet: Matevž Bervar, mentorica: doc. Suzi Bricelj

Oblikovanje: Jernej Kejžar

Jezikovni pregled in lektura: Amidas d. o. o.

Tehnična realizacija: Arctur d. o. o.

ISSN 2820-4484

Pišite nam na

https://www.uni-lj.si/kultura/

https://www.facebook.com/ulumetnost

https://www.instagram.com/ulumetnost/