Skoči na vsebino
marec 2024 / letnik III / številka 3

Za uvod

Vabilo k sodelovanju na Dnevu za umetnost Univerze v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo 14. junija 2023 prvič izvedli dogodek Dan za umetnost UL, in sicer v sklopu festivala Junij v Ljubljani. Na dogodku so uspešno sodelovale vse članice Sveta za umetnost UL pod taktirko režiserja Bora Ravbarja, študenta gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo UL, ter s spretnim vodenjem Petra Alojza Marna, študenta dramske igre na isti akademiji.

Dan za umetnost UL bomo v sklopu festivala Junij v Ljubljani izvedli tudi letos, in sicer mu bomo namenili dva termina – sredo, 12. junija, ter četrtek, 13. junija 2024, med 14.00 in 18.00, oba dneva pred promocijami doktoric in doktorjev znanosti ter prejemnic in prejemnikov priznanj za pomembna umetniška dela.

Več o lanskem Dnevu za umetnost UL si lahko preberete tukaj, fotografsko gradivo pa najdete na tej povezavi.

Študentje umetnosti, kolegi pedagogi in drugi sodelavci na umetniških smereh, prosimo vas, da do 15. aprila 2024 na naslov pošljete predloge, s katerimi vsebinami bi se na Dnevu za umetnost UL 2024 želeli predstaviti.

prof. mag. Matjaž Drevenšek,
prorektor za umetnost
podpis-drevensek

Kazalo

Napovednik

V središču

Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2025
Mirela Šućur,
predstojnica organizacijske enote, Univerzitetna služba za umetniško dejavnost

Univerza v Ljubljani (UL), ki že od aprila 2019 sodeluje z Banko Slovenije (BS) pri skupnem projektu Mala galerija BS, poziva svoje članice k sodelovanju pri izvedbi galerijskega programa Male galerije BS v letu 2025.

Cilj internega poziva je predstavitev projektov študentov_k UL. Poziv vabi k oddaji predlogov, ki se dotikajo širokega nabora problematik sodobne kulture in umetnosti, odprt je za predloge projektov znotraj naslednjih področij izvedbe: razstava, (izobraževalni) dogodek, performans, branje, uprizoritev, koncert, delavnica, predavanje, praktikum oziroma katera koli druga oblika, primerna predstavitvi v galerijskem prostoru. UL spodbuja sodelovanje z okoljem, zato vabi k prijavi projektov, ki vključujejo sodelovanje z drugimi institucijami.

Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2025 je odprt do petka, 27. septembra 2024, do 23.59. 

Več o pogojih sodelovanja in predmetu (so)financiranja ter druge informacije najdete v internem pozivu, ki je na voljo tukaj.

Odmev

HUD sklad UL 2024
O_00.png
Tanja Kovačič,
Pisarna za prenos znanja

Z namenom povečevanja vpliva humanističnih, umetniških in družboslovnih (HUD) raziskav ter ustvarjalnosti, Univerza v Ljubljani (UL) ustanavlja HUD sklad. Sklad podpira aktivnosti za povečanje vpliva, učinka in družbenega pomena raziskav HUD področij. Spodbuja interdisciplinarno odzivanje na sodobne družbene izzive. Predvsem pa poudarja vključevanje raznolikih deležnikov z namenom povečanje družbenega učinka izvedene raziskave.

Cilj prijave na poziv tako ni nadaljnje raziskovanje in raziskovalni razvoj projekta, temveč povečevanje družbenega vpliva raziskave in izboljšanje družbe kot celote. Projekt mora ob prijavi dokazati, da:

  • rešuje pereče družbene izzive,
  • vključuje in naslavlja različne družbene skupine,
  • krepi moči različnih skupin,
  • povečuje aktivacijo in participacijo državljanov ali
  • ima potencial zmanjšati družbene neenakosti med posamezniki, skupinami ali skupnostmi.

Višina prejetih sredstev za posamezni projekt je do 5.000,00 EUR, rok za oddajo prijave je 11. april 2024.

Vse informacije o načinu prijave, upravičenih stroških in kriterijih ocenjevanja ter celotno razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi, za morebitna vprašanja nam pišite na .

Echoes of Tomorrow: 40 let oblikovanja na UL ALUO začenjamo na Design Week-u v Milanu
O_01.jpg
Foto: UL ALUO
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Letos, ko na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerza v Ljubljani (UL ALUO) praznujemo 40 let oblikovanja, se bomo predstavili na Design Week-u v Milanu s projektom skupine alumnov industrijskega oblikovanja Pjorkkala. Letošnja tema je: WE WILL DESIGN 2024 – Convivialism, Spatial Activism and Design Futures.
Dodola je magistrski projekt skupine Pjorkkala, ki rešuje trenutno globalno krizo dostopnosti vode z regenerativnim pristopom čiščenja vode skozi keramične filtre. Skupina preko vernakularnega oblikovalskega pristopa s svojo rešitvijo želi opolnomočiti lokalne skupnosti pri težavah z vodno samooskrbo. Odličnost projekta je bila že večkrat prepoznana v domači in mednarodni strokovni javnosti.

Oblikovanje razstave v Milanu je prevzel kolektiv Četrtek, sestavljen iz absolventov industrijskega oblikovanja, v sodelovanju z absolventoma grafičnega oblikovanja Hano Jelovšek in Galom Šnajderjem pod imenom Čira Čara. Četrtek je kolektiv, ki se večinoma ob četrtkih posveča oblikovalskim izzivom na področju podnebne in socialne krize. Delovati so začeli junija 2023, ko so izdali manifest ob ustanovitvi. Kolektiv poleg družbeno odgovornega oblikovanja navzven navznoter preizkuša nehierarhične oblike organizacije in vodenja oblikovalskega procesa s poudarkom na samoupravljanju oblikovalcev.

Pridružite se nam med 15. in 21. aprilom 2024 v BASE Milano (Via Bergognone 34, MIlano) in si oglejte predstavljeni projekt znotraj našega paviljona, ki povezuje oblikovanje z aktivizmom in konvivialnostjo ter poudarja vpliv UL ALUO tekom 40. let svojega delovanja!

Spremljajte Echoes of Tomorrow IG.

15-letnica delovanja raziskovalne skupine na UL AGRFT
O_02.jpg
Foto: Simona Ješelnik
Jakob Ribič,
mladi raziskovalec, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

V četrtek, 14. marca 2024, je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom Gledališče prihodnosti – prihodnost gledališča?, s katero smo obeležili 15-letnico delovanja raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave. Na okrogli mizi so razpravljali dolgoletni člani raziskovalne skupine dr. Blaž Lukan, dr. Aldo Milohnić, dr. Barbara Orel, dr. Katarina Podbevšek in dr. Tomaž Toporišič, pogovor pa je moderiral mladi raziskovalec Jakob Ribič. V uri in pol trajajoči razpravi so gostje predstavili temeljne raziskovalne dosežke, ki jih je skupina dosegla v petnajstih letih, se ozrli na preteklo delo, hkrati pa so si zastavljali tudi vprašanja o možnem prihodnjem razvoju slovenske gledališke prakse. V 15-letnem obdobju raziskovanja je skupina izpolnila številne vrzeli v zgodovini slovenskega gledališča, hkrati pa je vseskozi analizirala tudi sočasne gledališke pojave in fenomene. Ne glede na to, na kakšne načine so preučevani pristopi k uprizarjanju potekali in kako so se imenovali (eksperimentalno gledališče, avantgarda ali gledališka alternativa), so vsi po vrsti nakazovali smernice v razvoju uprizoritvenih umetnosti. Tako je razprava v okviru okrogle mize potekala prav v kontekstu vprašanj medkulturnosti, sodobnega stanja in potencialih gledališča, s čimer so se gostje navezali na svoja raziskovalna področja, usmerjena v preučevanje povezav med posameznimi področji umetnosti s poudarkom na njihovi hibridizaciji na področju uprizoritvenih umetnosti. Vsa v preteklosti dognana spoznanja, objavljena v številnih znanstvenih monografijah, zbornikih in revijah, so bila predstavljena tudi v okviru manjše razstave knjig in drugih publikacij.

Jurij Hartman: White Bronco. Razstava Oddelka za slikarstvo UL ALUO v MGBS
O_03.jpg
Foto: arhiv Banke Slovenije
Mala galerija Banke Slovenije

O razstavi

Slike velikih dimenzij, priljubljen medij visokega modernizma, imajo monumentalnost in skorajda hipnotičen učinek na gledalca. Vendar namesto psevdoreligioznega občudovanja Hartmanova slikarska serija, katere tri diptihe predstavljamo na razstavi White Bronco, veleva precej bolj minuciozno pozornost. Že prvi pogled na stene Male galerije BS kaže neko ireverenco glede izbora motivov, drugi pa neverjetno preciznost tehnične eksekucije.
Na slikarski seriji White Bronco namreč zelo hitro prepoznamo grafične podobe kot neposredne predloge – očesu poznavalca namreč zelo hitro zasveti poudarjeno avtorska tipografija ljubljanske Cukrarne –, hkrati pa na nas dezorientira »neslikarska« izvedba teh veličastnih slikarskih platen. Filigransko preslikavo, prenos v slikarski medij, Hartman opravi tako, da sledi tiskarskemu učinku: vsako barvno ploskev nanese v enem sloju, brez sleherne pastoznosti in slikarske globine, zavestno se izogibajoč kakršnemu koli slikarskemu učinku. Ta neverjetna tehnična, slikarska in »metjejska« zahtevnost je paradoksno namenjena temu, da porodi svoje nasprotje, nonšalantno luminoznost, prosojnost tiskovnega materiala. Vendar prav ta ploskovitost je to, kar Hartmanove slike – spet paradoksno – navda z globino, in sicer tisto konceptualno, saj odpira temeljne semiološke probleme narave znaka. Zdi se, da celotna serija White Bronco vnovič opozarja na miselni proces, ki jo poganja iz ozadja. Nanj v diptihih Magnolia in World Pool Ball Association opozarja tudi zavestno vstavljena »napaka«, tiskarski zamik, ki v svoji slikarski povečavi postane označevalec s samolastno zmožnostjo komunikacije.
Hartmanov nonšalantni, a taktični sampling na stenah Male galerije BS razprostre širok nabor prepoznavnih slogov, od hiperrealizma do op arta, v gesti njihove pomenske nevtralizacije, katere osrednja intenca je izpostaviti slikarsko polje kot šahovsko tablo, na kateri drsenje po ploskvi implicira daljnosežne konceptualne konfrontacije med podobo, znakom in pomenom.

Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Mentor: doc. dr. Tomo Stanič
Kurator MGBS: Vladimir Vidmar

Mala galerija BS je odprta od torka do sobote med 11. in 19. uro, razstava je na ogled do 11. aprila 2024.

ZELENI PREHOD – nov mural na lokaciji UL ALUO na Tobačni
O_04.jpg
Foto: Žiga Gorišek
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Predstavljamo zmagovalno delo internega natečaja “Zeleni Prehod” za likovno intervencijo oz. oblikovanje stenske ureditve prehoda na stavbi Tobačne 5, eni od treh lokacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO), ki ga je ustvarila Nikolina Popov, dodiplomska študentka 3. letnika smeri Ilustracija UL ALUO.
Tema natečaja, ki je bil namenjen vsem študentkam in študentom UL ALUO, je bila študentska intervencija oz. izdelava murala, tista ustvarjalna ideja, za katero smo ocenili, da najbolj omogoča združevanje umetniškega izraza z javnim sporočilom in okoljskim ozaveščanjem.
Likovna rešitev Nikoline Popov močno poudarja vpliv človeka na podnebne spremembe ter prihodnost našega planeta, ki postaja vse bolj negotova. Skozi izbrano vizualizacijo poudarja temo spremembe na močan in sugestiven način. Vključuje tudi simbole trajnostnega razvoja, kot so veter, zrak in rastline, ki so predstavljeni v svetlejših, bolj živahnih barvah ter simbolizirajo upanje za boljšo prihodnost. Če se le odločimo zares ukrepati za ohranitev okolja.
Mural je bil dokončan letos januarja.

Februarska Alumniteka na temo pomena ohranjanja kulturne dediščine
O_05.JPG
Foto: Katja Kodba / STA
Zala Simčič,
vodja službe za razvoj klubov alumnov, Univerzitetna služba za študente in alumne

V sredo, 28. februarja 2024, smo se na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pogovarjali o tem, kakšno je stanje nepremične kulturne dediščine v Sloveniji danes, kakšen je naš odnos do nje in kakšne so možnosti za bolj učinkovito ohranjanje in uporabo teh objektov.

Z nami so bili: doc. dr. Neža Čebron Lipovec, doc. dr. Renata Novak Klemenčič, doc. dr. Miloš Kosec, izr. prof. dr. Barbara Lampič, asist. dr. Božidar Jožef Flajšman.

Podcastu lahko prisluhnite na tej povezavi.

KipAktiv – katalog treh projektov študentov kiparstva UL ALUO v javnem prostoru
O_06.png
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Pri Založbi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) je nedavno izšel katalog z naslovom KipAktiv, povabilo k branju kratkih besedil in ogledu fotodokumentacije treh – študijskih/študentskih – projektov študentk in študentov kiparstva UL ALUO v javnem prostoru, naslovljenih KipAktiv, ki so v različnih časovnih intervalih nastajali med letoma 2018 in 2023.
Vsi trije so bili skupni, kolektivni, sodelujoči … timski projekti študentk in študentov Oddelka za kiparstvo UL ALUO. Prva dva sta bila realizirana na TAM-TAM-ovih plakatnih površinah po ulicah in ob cestah mesta Ljubljane, zadnji pa je vstopil v umetnostno institucijo, v Moderno galerijo, najpomembnejšo tovrstno institucijo v državi.
Prosto dostopna publikacija, ki jo najdete na tej povezavi, je tudi vabilo k razmisleku o kipu v preteklosti in danes ter o statusu sodobnega kiparstva pri nas.

Katalog KipAktiv je bil sofinanciran v okviru ukrepa »Projekti s področja uvajanja pristopov na raziskovanju utemeljenega kurikula« Razvojnega stebra financiranja (RSF A.I.1).

Ljubljanski trópi že 9. leto zapored v Botaničnem vrtu UL, tudi z delavnicami
O_07.jpg
Foto: Tine Lisjak
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

22. februarja se je v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani odprla razstava botaničnih ilustracij študentk in študentov smeri Ilustracija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) z naslovom Ljubljanski trópi 2024. Projekt, v okviru katerega je nastala, je že 9. tovrstno sodelovanje obeh institucij.

Projekt vsako leto povezuje študentke in študente dodiplomskega in podiplomskega študija ilustracije v skupnih ciljih na različnih ravneh – predstaviti nabor tropskih rastlin na razstavi in jih skupaj zajeti v katalogu, kjer so predstavljene tako ilustracije kot raziskave, namenjene širši javnosti. Portrete rastlin tako zaokrožajo zanimiva dejstva o njih.

Letošnji avtorice in avtorji: Abramović Gaja Aksinja, Bartulović Rea, Bervar Matevž, Bobič Marija, Bon Tjaša, Černivec Hana, Doupona Zala Neža, Guček Špela, Horvat Nuka, Hriberšek Zala, Jagodic Sara, Jenko Maja, Ježovnik Eva, Kušar Jon, Pejić Bach Dora, Popov Nikolina, Pribaković Zala, Sever Žiga, Sokolov Tomi, Volovšek Urša, Završnik Amadeja Gvendolina
Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik
Pri projektu so tokrat sodelovali: znan. svet. in doc. dr. Jože Bavcon, doc. dr. Blanka Ravnjak (Botanični vrt UL); akad. slik. Aleš Sedmak (Društvo Kaverljag); Maja Kržišnik (Vrt in galerija Kržišnik); strokovni sodelavec Tim Prezelj.

V sklopu obrazstavnega programa se bodo tudi letos odvile delavnice botaničnih ilustracij, ki jih bosta vodili študentki UL ALUO, dve od avtoric razstave. Več informacij najdete tukaj.

Razstava Ljubljanski trópi 2024 je v avli Botaničnega vrta UL brezplačno na ogled do 19. aprila, vsak dan, od 10.00 do 16.30. Brezplačno javno vodstvo bo potekalo v soboto, 13. aprila, ob 12.00.

Razstava je bila sofinancirana v okviru ukrepa »Projekti s področja uvajanja pristopov na raziskovanju utemeljenega kurikula« Razvojnega stebra financiranja (RSF A.I.1).

Blišč in beda prazgodovinskega brona - Negovska čelada iz Podzemlja
O_08.jpg
Foto: Matevž Nikolovski
Prof. Marija Jenko,
Naravoslovnotehniška fakultete, Univerza v Ljubljani

Negovsko čelado iz Podzemlja, izjemno arheološko najdbo, ki je na ogled v Belokranjskem muzeju v Metliki, smo pod drobnogled vzeli ko­nec leta 2023. Dognati smo želeli, kakšna je bila v 4. stoletju p. n. š. tehnologija izdelave bronaste čelade in kako danes izdelati njeno kopijo. Raziskave, pri katerih so sodelovali študentje arheologije, konservatorstva in restavratorstva, grafike ter metalurgije in materialov, so potrdile, da je bila originalna čelada skovana. Ker pa je bilo zaradi časovnih in denarnih omejitev študentskega projekta mogoče izdelati zgolj ulito kopijo, se je ekipa lotila zajema podatkov za izdelavo livarskega modela. Pri vseh postopkih so sodelovali vsi, taka interdisciplinarna obravnava pa se je izkazala za zelo uspešno.

Več o razstavi najdete na tej povezavi.

Taktike&praksa: (Ne)realni podatki – realni učinki
O_09.jpg
Foto: Domen Pal/Aksioma
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

28. februarja smo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) gostili berlinskega umetnika in raziskovalca Simona Weckerta. Njegova predstavitev in delavnica sta bili del prvega sklopa 15. edicije Aksiomine serije Taktike&praksa: (Ne)realni podatki – ()realni učinki, ki v partnerstvu z UL ALUO poteka od februarja do junija 2024.
Letošnja edicija Taktik&prakse raziskuje, kako bi dvoumno naravo podatkov lahko uporabili kot orodje, s katerim bi vplivali na dogajanje v resničnem svetu. Trije programski sklopi, sestavljeni iz razstav, predavanj umetnikov in delavnic, potekajo na različnih lokacijah v Ljubljani. Vse delavnice se odvijajo v prostorih smeri Video, animacija in novi mediji UL ALUO (Tobačna 5) ter so primarno namenjene študentkam in študentom umetniških in oblikovalskih smeri.
Simon Weckert nam je pokazal, zakaj in kako krajev, ki jih naseljujemo, ne oblikujejo le digitalni okviri, infrastruktura in arhitektura, temveč tudi digitalni mediji in platforme, ki pomembno vplivajo na naše družbene odnose. Posnetek njegove predstavitve oz. artist talk-a je že na voljo na spletu na tej povezavi.
2. in 3. sklop letošnjih Taktik&prakse sledita aprila oz. maja, že zdaj pa so odprte prijave na spremljajoča artist talk-a in delavnici, ki se bodo prav tako odvili na UL ALUO.

Zbirka avtorskih memov pospremila ukinitev plastičnih lončkov
O_10.jpg
Anna Sangawa Hmeljak
Sara Bešlin Vatovec,
vodja komunikacije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Minili sta dobri dve leti (8. 12. 2021), odkar je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) potrdila resolucijo o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer ter pristopila h globalni pobudi Univerz za delovanje k prehodu v brezogljični svet.
Jeseni 2023 je bila sprejeta še Strategija UL ALUO 2023-28, ki med vsemi cilji trajnostni razvoj postavlja na 1. mesto, z zavezo njegovega vključevanja v vse vidike delovanja UL ALUO.
Ne želimo, da so stvari samo zapisane in zaveze samo izrečene, ampak da so naši koraki k trajnosti konkretni, vidni in učinkoviti.
Zato smo februarja, v začetku letnega semestra 2023/24, na vseh lokacijah UL ALUO v avtomatih za tople napitke ukinili plastične lončke.
Prehod je na plakatih in po socialnih omrežjih pospremila zbirka memov, duhovitih ilustracij, ki sta jih ustvarili magistrski študentki smeri Ilustracija Anna Sangawa Hmeljak in Maja Jenko. Celostno grafično podobo UL ALUO TRAJNOST, ki nas bo spremljala tudi pri nadaljnjih korakih, pa je ustvarila magistrska študentka grafičnega oblikovanja Jovana Đukić.
Oba oblikovalska projekta sta nastala pod okriljem delovanja Skupine za trajnost UL ALUO, ki je bila tudi pobudnica akcije z lončki.

Razstava Batičerija 2
O_11.jpg
Foto: Boris Beja
Boris Beja,
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Pri predmetu Osnove likovnega izražanja, ki ga izvajamo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL NTF), se ukvarjamo z iskanjem novih oblik ali izrazov, z navdihi, s procesi snovanja novega umetniškega dela in kako v svet, ki se zdi prepoln podob, še lahko dodamo svežo, zanimivo, angažirano izjavo. Te izjave smo iskali v Spominskem ateljeju Stojana Batiča in v urbanem prostoru, kjer nas umetnik nagovori s svojimi prenekaterimi deli v glini, kamnu, lesu ali bronu.

Spominski atelje Stojana Batiča v Švicariji (Mednarodni grafični likovni center - MGLC) nam je s kipi, instalacijami, slikami, risbami, grafikami in fotografijami ponudil vpogled v preteklost. Poleg kiparjevega opusa, ki smo ga opazovali na projekcijskem platnu, smo s kipi v ateljeju vstopili v intimno raziskovalni odnos.
Naša naloga je bila premisliti in ponuditi likovne predloge za spominek ali uporaben predmet. V likovno smo vključili še uporabniško izkušnjo, s katero se študentje Grafičnih in interaktivnih komunikacij ter Grafične in medijske tehnike ves čas rokujejo. Pogledi mladih so se zaustavili na različnih kipih in likovnih informacijah, ki smo jih s preoblikovanjem in spoznavanjem kiparjevega opusa lahko gledali posodobljeno, likovno natančno analizirali, tudi v javnem prostoru. V teh premislekih in vizualizacijah ter nekaterih realizacijah smo sledili trajnostnemu razmisleku, kako bi materiale, ki jih v proizvodnjah nekdo ne vidi več kot uporabne, mi videli kot material ponovne vsebine.

Batičerija 2 je Švicarija, ki smo jo iz parka Tivoli prenesli v prostore fakultete in v prenekatere domove študentov, tako kot se je iz obronka parka Tivoli rojevala umetnost Stojana Batiča v najrazličnejše kraje Slovenije. Ob tem pa je še ena vez in razlog izbire Batiča za delo v naših prostorih. To je njegova rudarska izkušnja, s katero je likovno zaznamoval vsa tri zasavska mesta. Naši študentje so bili tako v dialogu s kolegi, ki čez cesto še vztrajajo pri študiju rudarstva z mislijo na svetlobo, kjer je morda nikoli ne bomo našli. Saj jo vendarle vedno nosimo v sebi, kot mi je rekel kipar sam, »delaš iz sebe, od ljudi za ljudi«.

Projekt Batičerija 2 so v letu 2022, 2023 in 2024 razvijali študentke in študenti Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje UL NTF pod mentorstvom Borisa Beje, v sodelovanju z Jonom Brecetom in Ano Mendizza. Raziskovali so, kateri likovni elementi in vsebinski poudarki Batičevih del jih osebno nagovarjajo, kako preko videnega ustvariti novo ustvarjalno izkušnjo in predvsem razmislek tistega, ki se bo z našim projektom rokoval. Razstava predstavlja izbor zaključenih študentskih projektov, ki poleg klasičnih medijev vključujejo v svojo formo tudi sodobne tehnologije.

Dela so prispevali študenti: Ajda Breščak, Anika Živec, Benjamin Jakob Horvat, Eva Benedičič, Evgenija Todorovska, Hana Muck, Lucija Zorn, Manca Baša, Manca Blatnik, Marko Verdnik, Maruša Požar, Maša Dacar, Maša Podvez, Maša Simonič, Miha Zorko, Neja Jug, Nika Repija, Rina Petričević, Sabina Oražem, Taša Mir, Tinkara Bajrič, Tosja Macedoni, Vesna Malnarič, Boris Beja, Alja Hari, Alja Rutar, Brita Mandelj, Dion Launay, Gordana Milivojević, Kim Modrijan, Lana Dekleva Sovre, Luka Bedina, Marko Morales Kalamar, Klara Martinšek, Masa Jager, Max Pozderec, Meta Frelih, Neja Recek, Nuna Ceglar, Sara Rupnik, Taja Atelšek, Tijana Gačić, Tina Razpotnik. Vanesa Šarko, Enej Kofol, Naja Ražem.

Predstavitev ilustratorke kULturnice
O_12.jpg
Foto: osebni arhiv
Maja Hočevar,
študentka, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Sem študentka na podiplomskem študiju smeri Ilustracija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Leta 2023 sem na isti smeri diplomirala.
Zanima me ilustracija, predvsem konceptna v povezavi z animacijo, filmom in videoigrami. Uživam v različnih kreativnih projektih, naj bo to risanje, oblikovanje, šivanje, izdelovanje ipd., med katerim me zelo veseli tudi področje družabnih iger.
Trenutno se najbolj osredotočam na končanje magistrskega študija. Občasno se udeležim kakšnega umetniškega natečaja, kar je pripeljalo do sodelovanja s podjetjem Spar pri oblikovanju trajnostnih vrečk. Večkrat sem sodelovala tudi z Živalskim vrtom Ljubljana pri umetniških delavnicah za otroke.

Galerija

 

Napovednik

PONEDELJEK, 25 MAREC 2024
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Izmenjalni koncerti študentov harmonike Glasbene akademije Univerze Juraja Dobrile v Pulju, Konservatorija za glasbo Giuseppe Tartini v Trstu in UL AG
RAZSTAVA v teku
Mala galerija BS
Razstava Oddelka za slikarstvo UL ALUO / Jurij Hartman: White Bronco
RAZSTAVA v teku
Galerija Mitnica, UL NTF
Razstava projekta Blišč in beda prazgodovinskega brona: Negovska čelada iz Podzemlja
RAZSTAVA v teku
Botanični vrt UL
Ljubljanski trópi 2024, razstava študentk_ov ilustracije UL ALUO
RAZSTAVA v teku
Muzej sodobne umetnosti Metelkova +MSUM
Razstava v razstavi študentk_ov različnih smeri UL ALUO / Občutja v hiši mojega telesa
RAZSTAVA v teku
Galerija UL PEF
Razstava 3. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF 2023/24
RAZSTAVA v teku
Hiša arhitekture Maribor, Krekova 2, Maribor
Pogled preko; Ljubljanske Križanke / Razstava študijskih projektov študentov Fakultete za arhitekturo UL 2023
TOREK, 26 MAREC 2024
LUTKOVNA PREDSTAVA Z DELAVNICO ob 10.00
UL PEF, galerija nad Malo telovadnico
Festival BOBRI // Goli mesec (za vrtce in šole, 4+)
SREDA, 27 MAREC 2024
FILM ob 18:00
UL AGRFT, Kinodvorana (Aškerčeva 5)
Feminizem v Kinofilmu: Semena Vandane Šive
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Tria Lorenz
Solo e da camera: Sofija Mihailović, flavta in Simeon Goshev, violina
ČETRTEK, 28 MAREC 2024
GLASBENA DELAVNICA ob 9.00
UL PEF, prostor 302
Festival BOBRI // Glasbeno potovanje s polžkom Počasnetom (za vrtce, 4+)
POGOVOR ob 18.00
UL ALUO, Tržaška 5
[ALUMNITEKA] Na stičišču raziskovanja in umetnosti
KONCERT ob 19.30
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
Tutti: Simfonični orkester RTV Slovenija in solisti UL AG
PETEK, 29 MAREC 2024
GLASBENA DELAVNICA ob 9.00
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Pihalnice za najmlajše (za šole, 6+)
GLASBENA DELAVNICA ob 10.30
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Pihalnice za najmlajše (za šole, 6+)
PREDAVANJE ob 13.00
UL ALUO, Erjavčeva 23
ALUO UHO: Breda Škrjanec, Misliti grafiko
POGOVOR ob 19.00
Kosovelova soba, Bazoviška 9, Sežana
Odprto_OFFen, pogovor in odprtje razstave študentk_ov UL ALUO ob 120-letnici rojstva Srečka Kosovela
RAZSTAVA v izteku
Hiša arhitekture Maribor, Krekova 2, Maribor
Pogled preko; Ljubljanske Križanke / Razstava študijskih projektov študentov Fakultete za arhitekturo UL 2023
TOREK, 02 APRIL 2024
GLASBENA DELAVNICA ob 11.00
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Glasbena BUMboniera (za šole, 12+)
GLASBENA DELAVNICA ob 11.00
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Glasbena BUMboniera (za šole, 12+)
RAZSTAVA ob 17.00
Galerija UL EF
Tomislav Šilipetar, WHAT IS LEFT?
RAZSTAVA v izteku
Galerija UL PEF
Razstava 3. letnika Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF 2023/24
SREDA, 03 APRIL 2024
GLASBENA DELAVNICA ob 10.15
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Poslušaj, zapleši, zaigraj (za šole, 9+)
GLASBENA DELAVNICA ob 11.15
UL AG, Klub Kazina
Festival BOBRI // Poslušaj, zapleši, zaigraj (za šole, 9+)
ČETRTEK, 04 APRIL 2024
DELAVNICA ob 15.00
Botanični vrt UL
Delavnica botaničnih ilustracij / Ljubljanski trópi 2024
PETEK, 05 APRIL 2024
RAZSTAVA v izteku
Galerija Mitnica, UL NTF
Razstava projekta Blišč in beda prazgodovinskega brona: Negovska čelada iz Podzemlja
SOBOTA, 06 APRIL 2024
DELAVNICA ob 10.00
Botanični vrt UL
Delavnica botaničnih ilustracij / Ljubljanski trópi 2024
TOREK, 09 APRIL 2024
RAZSTAVA ob 13.00
UL Filozofska fakulteta, pred. 5 in avla FF
Razstava karikatur Oni/Unadva hrvaške avtorice Tisje Kljaković Braić ob dnevu hrvaškega jezika
KONCERT ob 19.30
Cankarjev dom, Gallusova dvorana
Tutti: Simfonični orkester, Mešani in Dekliški pevski zbor UL AG
SREDA, 10 APRIL 2024
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Tutti: Harmonikarski orkester UL AG in komorne skupine s harmoniko
ČETRTEK, 11 APRIL 2024
DOGODEK ob 9.00
Univerza v Ljubljani, Hribarjeva dvorana
EFbere // Po poti nepozabnih: žensk, ki so premikale meje našega sveta
DELAVNICA ob 15.00
Botanični vrt UL
Delavnica botaničnih ilustracij / Ljubljanski trópi 2024
RAZSTAVA
Galerija UL PEF
Podobe žuželk
RAZSTAVA v izteku
Mala galerija BS
Razstava Oddelka za slikarstvo UL ALUO / Jurij Hartman: White Bronco
PETEK, 12 APRIL 2024
PREDAVANJE ob 13.00
UL ALUO, Erjavčeva 23
ALUO UHO: Eva Smrekar, Ikonografija odrskega uprizarjanja spola (Pariz, 1876 - 1942)
SOBOTA, 13 APRIL 2024
DELAVNICA ob 10.00
Botanični vrt UL
Delavnica botaničnih ilustracij / Ljubljanski trópi 2024
VODSTVO ob 12.00
Botanični vrt UL
Javno vodstvo po razstavi / Ljubljanski trópi 2024
PONEDELJEK, 15 APRIL 2024
RAZSTAVA
BASE Milano (Via Bergognone 34, Milano, IT)
UL ALUO na Milano design week-u 2024: Echoes of Tomorrow
PREDAVANJE ob 13.00
UL ALUO, Tobačna 5
Gostujoče predavanje / Marc Peez: Izzivi ohranjanja spomeniško zaščitenih del v Porenju
TOREK, 16 APRIL 2024
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Tutti: Kitarski orkester UL AG
SREDA, 17 APRIL 2024
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Solo e da camera: KLAVIR IN TOLKALA
ČETRTEK, 18 APRIL 2024
KONCERT ob 19.00
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Mednarodni glasbeni dogodek »Nazaj do romantike«
RAZSTAVA ob 19.00
Mala galerija BS
Razstava Fakultete za arhitekturo UL / Beton 2.0
PETEK, 19 APRIL 2024
SIMPOZIJ ob 9.00
UL AG
Študentski muzikološki simpozij: Glasbena interpretacija: med umetniškim in znanstvenim
RAZSTAVA v izteku
Botanični vrt UL
Ljubljanski trópi 2024, razstava študentk_ov ilustracije UL ALUO
PONEDELJEK, 22 APRIL 2024
KONCERT ob 19.30
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
Tutti: Pihalni orkester UL AG
SIMPOZIJ ob 9.00
Moderna galerija, Cankarjeva 15
Mednarodni simpozij PLASTIK FANTASTIK
SREDA, 24 APRIL 2024
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Solo e da camera: asist. Jan Gričar, saksofon
ČETRTEK, 25 APRIL 2024
TV PROGRAM V ŽIVO ob 18.00
aktv.si
Televizijsko oddajanje v živo, programski termin AKTV: oddaja (Spre)Govori znanost, študentska televizijska informativna oddaja Študentsko oko in še kaj.
KONCERT ob 19.30
UL AG, Dvorana Julija Betetta
Izmenjalni koncert komornih skupin študentov UL AG in Glasbene akademije Univerze v Zagrebu
PONEDELJEK, 29 APRIL 2024
kULturnica št. 4, letnik III

Elektronsko glasilo kULturnica nastaja v sodelovanju s sodelavkami in sodelavci akademij ter umetniških smeri fakultet Univerze v Ljubljani.

Izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu.

Izdajatelj: Založba Univerze v Ljubljani

Glavni in odgovorni urednik: prof. mag. Matjaž Drevenšek, prorektor za umetnost

Uredniški svet: prof. mag. Matjaž Drevenšek, Mirela Šućur

Zbiranje in urejanje prispevkov: Mirela Šućur, Jernej Kejžar

Sodelujoče in sodelujoči: prof. mag. Matjaž Drevenšek, Mirela Šućur, Tanja Kovačič, Jakob Ribič, Sara Bešlin Vatovec, Zala Simčič, prof. Marija Jenko, Boris Beja, Maja Hočevar, Maša Medved, Pia Mikolič, Dunja Zlotrg, Jana Logar, asist. Vid de Gleria, Kristina Zajc Božič, Ana Jamnik, Jernej Kejžar

Avtorice in avtorji uporabljenega slikovnega gradiva: Simona Ješelnik, arhiv Banke Slovenije, Žiga Gorišek, Katja Kodba / STA, Tine Lisjak, Matevž Nikolovski, Domen Pal/Aksioma, Anna Sangawa Hmeljak, Boris Beja, Maja Hočevar, Otton Zajec, Željko Stevanić, Tine Lisjak, Žiga Gorišek, Maja Jenko, Ana Jamnik

Avtor naslovne ilustracije: prof. mag. Milan Erič

Avtorica serije ilustriranih vinjet: Maja Hočevar, mentorica: doc. Suzi Bricelj

Oblikovanje: Jernej Kejžar

Jezikovni pregled in lektura: Amidas d. o. o.

Tehnična realizacija: Arctur d. o. o.

ISSN 2820-4484

Pišite nam na

https://www.uni-lj.si/kultura/

https://www.facebook.com/ulumetnost

https://www.instagram.com/ulumetnost/