Odprt interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2023

 
Predmet internega razpisa je (so)financiranje projektov članic UL, ki jih bodo v letu 2023 izvedle na področju umetniške dejavnosti. Razpis je namenjen spodbujanju dodatnega umetniškega ustvarjanja študentov, ki presega delo v okviru študijskih programov.
Vlogo na interni razpis lahko oddajo akademsko osebje ali študent/skupina študentov. V primeru, da je prijavitelj projekta študent/skupina študentov, mora ob prijavi imeti zagotovljeno odgovorno osebo projekta, zaposleno na članici UL, s katere prihaja.
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in vsebovati vse zahtevane podatke ter morebitne priloge.
Vloga se odda na e-naslov:  najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, do 23:59 ure.
 
Razpisna podpodročja na področju umetniške dejavnosti, pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in ostale informacije najdete v besedilu internega razpisa.
 
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, vodja službe na univerzi – Oddelek za kakovost na področju umetnosti, USKAP
Kontakt: ; 01 2418 637
 
Razpisna dokumentacija obsega:


 


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022 - ZAKLJUČEN


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2021 - ZAKLJUČEN 


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2022