Odprt interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2024

Predmet internega razpisa je (so)financiranje projektov članic UL, ki jih bodo v letu 2024 izvedle na področju umetniške dejavnosti. Razpis je namenjen spodbujanju dodatnega umetniškega ustvarjanja študentov, ki presega delo v okviru študijskih programov.
Vlogo na interni razpis lahko oddajo akademsko osebje ali študent/skupina študentov. V primeru, da je prijavitelj projekta študent/skupina študentov, mora ob prijavi imeti zagotovljeno odgovorno osebo projekta, zaposleno na članici UL, s katere prihaja.
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in vsebovati vse zahtevane podatke ter morebitne priloge.
Vloga se odda na e-naslov:  najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2023, do 23:59 ure.
 
Razpisna podpodročja na področju umetniške dejavnosti, pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in ostale informacije najdete v besedilu internega razpisa.
 
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Mirela Šućur, predstojnica organizacijske enote, Univerzitetna služba za umetniško dejavnost
Kontakt: ; 01 2418 637
 
Razpisna dokumentacija obsega:
 
1. Besedilo internega razpisa 2024
2. Ocenjevalni list 2024
3. Prijavni obrazec 2024
4. Obrazec vsebinskega in finančnega poročila 2024


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2023 - ZAKLJUČEN


 


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022 - ZAKLJUČEN


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2021 - ZAKLJUČEN 


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2022


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije Banke Slovenije za leto 2023 - ZAKLJUČEN