Odprt interni poziv študentkam in študentom Univerze v Ljubljani k oddaji predlogov za uvrstitev v objavo e-glasila kULturnica

Univerza v Ljubljani (UL) poziva svoje študentke in študente k sodelovanju pri izvedbi aprilske številke e-glasila kULturnica.

kULturnica je prvi spletni mesečnik UL, namenjen kulturi in umetnosti največje in najstarejše slovenske univerze. Njegov izid je plod želje po večji ozaveščenosti o kulturi znotraj in tudi zunaj UL, namenjen je vsem zaposlenim ter študentkam in študentom UL.
Pilotna številka je izšla 8. februarja 2022, nadalje kULturnica izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu. 

Predmet internega poziva je umetniška interpretacija pojma družba. Študentke in študente UL vabimo k razmisleku o družbi, njenih spremembah, (za študentke in študente) pomembnih področjih in/ali potrebnih spremembah, možnostih vpliva in/ali (so)odločanja, aktivnem sodelovanju, njihovi vlogi ipd. UL vzgaja študentke in študente v kritičnem mišljenju, kreativnosti, sposobnosti komuniciranja z vsemi deležniki in želji po sodelovanju, zato jih vabi k razmišljanju o in (so)oblikovanju poti prihodnosti.

V aprilski številki kULturnice bodo objavljeni trije prejeti predlogi, potrjeni na Svetu za umetnost UL. Poleg objave v aprilski številki kULturnice bo vsak izmed treh potrjenih predlogov nagrajen v višini 500 EUR (bruto znesek).

Predlog odda študentka ali študent UL skupaj z izpolnjenim prijavnim obrazcem (spodaj) na naslov do vključno ponedeljka, 4. aprila 2022, do 23.59.

Več o področju in pogojih za sodelovanje najdete v besedilu internega poziva.

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s pozivom:
Mirela Šućur, vodja službe na univerzi – Oddelek za kakovost na področju umetnosti, USKAP
Kontakt: ; ; 01 2418 637


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2022 - ZAKLJUČEN


Interni razpis za delitev sredstev Sklada UL za umetniško področje za leto 2021 - ZAKLJUČEN 


Interni poziv k oddaji predlogov za uvrstitev v redni galerijski program Male galerije BS za leto 2022