Poslovno poročilo rektorja 2016

Poslovno poročilo rektorja 2015

Poslovno poročilo rektorja 2013

Športni programi 2015/2016

Karierni centri

Tutorski priročnik

Vodnik po doktorskih študijskih programih na UL

Častni doktorji Univerze v Ljubljani

Obštudijske dejavnosti 2014/2015

Poslovno poročilo rektorja 2014

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih za študijsko leto 2016/2017

Bolonjska prenova po Ljubljansko

Športni programi 2014/2015

Obštudijske dejavnosti 2013/2014

Predstavitev Univerze v Ljubljani

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika

Poročilo Rektorja za leto 2012

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani

Informacije o vpisu za tuje državljane

Univerza v Ljubljani in njeni rektorji

Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva

Brošura za delodajalce

Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih za študijsko leto 2016/2017

Strategija Univerze v Ljubljani 2012 - 2020