Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni),
  • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati,
  • raziskovalni inštituti,
  • fundacije,
  • šolski / inštitutski / izobraževalni centri,
  • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije,
  • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitve. 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

  • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm,
  • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje).