Zaključna dokumentacija

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ prakse naložiti naslednja dokazila:

 1.  Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev dan po zaključku prakse na svoj elektronski naslov s strani Evropske komisije). Na spletno se naloži pdf tega vprašalnika.

2.  Potrdilo o izvedeni praksi tj. After mobility report (obrazec je del  Študijskega sporazuma za prakse oz. Learning Agreement for Traineeship) z začetnim in končnim datumom prakse, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.

3.  Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).

4*.  Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga izda matična članica, če se študentu za opravljeno prakso dodelijo kreditne točke ( to potrdilo oddajo torej le tisti študentje, ki bodo za prasko prejeli ECTS točke)

5*. Obrazec During the mobility ( del  Študijskega sporazuma za prakse/Learning Agreement for Traineeship) oddajo tisti študentje, pri katerih je v času prakse prišlo do večjih sprememb, glede na zapisano v prvotnem Študijskem sporazumu za prakse ( podaljšanje, zamenjava mentorja ipd)