Razpisi

 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v treh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

#

Razpisno leto

Št. projekta

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti

Status projekta

1

2015

KA1-HE-17/15

Glej Javni razpis 2015/16

Zaključen

2

2016

KA1-HE-26/16

Glej Javni razpis 2016/17

Zaključen

3

2017

KA1-HE-03/17

Glej Javni razpis 2017/18

Glej Javni razpis 2017/18 (naknadno zbiranje vlog)

Zaključen

4

2018

KA1-HE-27/18

Glej Javni razpis 2018/19
Glej Javni razpis 2018/19 (naknadno zbiranje vlog)

Zaključen

5

2019

KA1-HE-36/19

Glej javni razpis 2019/20

Zaključen

6

2019

KA1-HE-36/19

Glej javni razpis 2019/20

Zaključen

7

2020

KA1-HE-52/20

Glej razpis 2020/2021
slo | eng

Zaključen
8 2022 KA 131 Glej razpis 2022/2023
slo | eng
Zaključen
9 2023 KA 131 Glej razpis 2023/24
slo

Aktiven, odprto (sprotno) zbiranje potrjenih prijav

(rok upravičenosti od 1.9.2023 do 30.9.2024)

 

Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Urška Ravnik
e-naslov:
tel: 01/ 241-85-72
   MIZSEU skladi

MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ ZA LETO 2019 – UNIVERZA V LJUBLJANI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 22. junija 2018 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 648 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.


Zaprošena skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 650.800 EUR.

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec: Univerza v Ljubljani ​

Kontakt: Univerzitetna služba  za mednarodno sodelovanje

tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.