Zaključna dokumentacija

Zaključna dokumentacija v primeru mobilnosti za študij

 1. Končno poročilo oz. »Participant Report Form« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev vprašalnika na svoj elektronski naslov).
 2. Potrdilo o trajanju mobilnosti oz. »Confirmation of Erasmus+ Student Mobility«.
 3. Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti (ne velja za naravne govorce ter za udeležence, ki so pri prvem preizkusu dosegli rezultat C2 niti za mobilnosti, krajše od 15 dni).
 4. Transcript of Records, tj. izpis ocen z navedenimi ECTS (samo za udeležence, ki so v Študijskem sporazumu predvideli pridobitev ECTS).
 5. Zadnjo potrjeno različico Študijskega sporazuma oz. »Learning Agreement«.
 6. Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, ki ga študentu po vrnitvi izda matična institucija (samo za udeležence, ki so v Študijskem sporazumu predvideli priznavanje ECTS).
 7. Dokazila za zeleno potovanje (samo za udeležence, ki so ob prijavi za pridobitev Erasmus+ finančne podpore označili, da bodo na mobilnost potovali »zeleno«).

 

 

 Zaključna dokumentacija v primeru mobilnosti za prakso:

 1. Končno poročilo oz. »Participant Report Form« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev na svoj elektronski naslov).
 2. Potrdilo o trajanju mobilnosti oz. After mobility form.
 3. Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti (ne velja za naravne govorce ter za udeležence, ki so pri prvem preizkusu dosegli rezultat C2 niti za mobilnosti, krajše od 15 dni).
 4. Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, ki ga študentu po vrnitvi izda matična članica (samo za udeležence, ki so v Študijskem sporazumu predvideli priznavanje ECTS).
 5. Dokazila za zeleno potovanje (samo za udeležence, ki so ob prijavi za pridobitev Erasmus+ finančne podpore označili, da bodo na mobilnost potovali »zeleno«).