Zaključna dokumentacija

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti zaposleni, kateremu je bilo sofinanciranje odobreno, preko spletne vloge oddajo zaključno dokumentacijo. In sicer:

  • Potrdilo o izvedbi poučevanja (Letter of Confirmation).
  • Obrazec za obračun upravičenih stroškov poučevanja Erasmus+, ki je potrjen s strani matične institucije. (Originalna dokazila se morajo hraniti na matični fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
  • Končno poročilo o Erasmus+ mobilnosti. Oddaja končnega poročila je pogoj za prejem Erasmus+ dotacije. Končno poročilo je ob zaključku mobilnosti poslano prijaviteljem s strani Evropske komisije neposredno na elektronski naslov. Na spletno vlogo naložijo izpis (pdf datoteko). 

Po oddaji zaključne dokumentacije se obračuna končna višina Erasmus+ dotacije, v skladu z omejitvami financiranja v posameznem študijskem letu.  Izplačilo dotacije bo opravljeno predvidoma v 30 dneh po prejemu in odobritvi vseh dokumentov zahtevanih s strani Univerze v Ljubljani, na račun članice udeleženca. 

Univerza v Ljubljani je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).

Podporna zaključna dokumentacija: