Trajanje in omejitve

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene v upravičenem obdobju za izvedbo mobilnosti (glej podporno dokumentacijo s podrobnostmi posameznega razpisa). Dotacija se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere NI bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti. 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 60 dni, v kar ni zajet čas potovanja. Dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za pot. Zaposleni lahko izvede tudi več različnih mobilnosti, do skupnega trajanja največ 60 dni.

V vseh primerih mora poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja) oziroma vsaj 4 ur poučevanja na teden, če gre za kombinacijo poučevanja in usposabljanja. Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu.