Prijavna dokumentacija

Vsi izbrani kandidati, katerim bo odobrena možnost prijave za Erasmus+ finančno dotacijo za usposabljanje, bodo morali po prejemu sklepa o izboru in vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti, oddati spletno vlogo za Erasmus+ dotacijo za usposabljanje. Dostop do spletne vloge bodo imeli le izbrani kandidati, na naslovu: https://studij.uni-lj.si/finpomoczaposleni/finpomoczap_prva.asp 

V spletni vlogi se poleg osebnih podatkov in informacij o mobilnosti odda tudi  Sporazum za usposabljanje (Erasmus+ Staff mobility for training; Mobility  Agreement), ki je potrjen s strani odgovorne osebe na matični članici in institucije gostiteljice. Po oddani popolni spletni vlogi se kandidatom na elektronski naslov posreduje Pogodbo o Erasmus+ dotaciji za usposabljanje. Ustrezna in popolna spletna vloga ter podpisana pogodba pred začetkom mobilnosti sta pogoj za prejem dotacije.

Podporna prijavna dokumentacija:

Staff-Mobility-Agreement training (Sporazum za usposabljanje osebja_usposabljanje)