Razpisi

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 (ki so označeni kot Aktiven) – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju. 

#

Razpisno leto

Št. projekta

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti

Status projekta

1

2015

KA1-HE-17/15

Glej Javni razpis 2015/16

Zaključen

2

2016

KA1-HE-26/16

Glej Javni razpis 2016/17

Zaključen

3

2017

KA1-HE-03/17

Glej Javni razpis 2017/18

Zaključen

4

2018

KA1-HE-27/18

Glej Javni razpis 2018/19
Glej Naknadni javni razpis 2018/19

Zaključen

5

2019

KA1-HE-36/19

Glej Javni razpis 2019/20
Glej Naknadni razpis 2019/20

Zaključen

6 2020 KA1-HE-52/20 Glej Javni razpis 2020/21 Zaključen
7 2022 KA131 Glej Javni razpis 2022/23 Zaključen
7* 2022_razpis za mobilnosti osebja z namenom usposabljanja v Švico in Veliko Britanijo KA131 Glej Javni razpis 2022/23 Zaključen
8 2022  KA131  Glej Javni razpis 2023/24 (financiranje iz razpisnega leta 2022)  Aktiven (do 30.6.24)

 


Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Urška Ravnik
e-naslov:
tel: 01/ 241-85-72