Trajanje in omejitve

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene v upravičenem obdobju za izvedbo mobilnosti (glej podporno dokumentacijo s podrobnostmi posameznega razpisa). Dotacija se ne sme dodeliti  za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere NI bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti. 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 60 dni, v kar ni zajet čas potovanja. Dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za pot.