Podporna dokumentacija

Erasmus+ program je strukturiran program, ki s svojimi pravili določa pogoje za sodelovanje. Program zajema tudi obvezno podporno dokumentacijo, ki je sestavljena iz prijavnih in zaključnih dokumentov. Podporna dokumentacija se razlikuje glede na posamezen tip mobilnosti.

V nadaljevanju spletne strani najdete podporno dokumentacijo v primeru mobilnosti za študij.