Razpisi

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v dveh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

#

Razpisno leto

Št. projekta

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti

Status projekta

1

2015

KA1-HE-17/15

Glej Javni razpis 2015/16

Zaključen

2

2016

KA1-HE-26/16

Glej Javni razpis 2016/17

Zaključen

3

2017

KA1-HE-03/17

Glej Javni razpis 2017/18

Zaključen

4

2017

KA1-HE-03/17

Glej naknadni razpis 2017/18

Zaključen

5

2018

KA1-HE-27/18

Glej javni razpis 2018/19

Zaključen

6

2018

KA1-HE-27/18

Glej naknadni razpis 2018/19

Zaključen

7

2019

KA1-HE-36/19

Glej javni razpis 2019/2020

Zaključen

8

2019

KA1-HE-36/19

Glej naknadni razpis 2019/2020

Zaključen

9

2020

KA1-HE-52/20

Glej razpis 2020/2021
sloeng

Zaključen

10

2020

KA1-HE-52/20

Glej naknadni razpis 2020/2021
slo | eng

Zaključen
11 2021 KA1-HED-53/21 Glej razpis 2021/2022
slo I eng
Zaključen
12 2022 KA1-HED-xx/22

Glej razpis 2022/2023

slo I eng

Zaključen

13 2023 KA1-HED-xx/23

Glej razpis 2023/2024

slo I eng

Aktiven
(zbiranje prijav zaključeno)
13_1 2023 KA1-HED-xx/23

Razpis SMS_ tretje države 2023/24

slo I eng

Aktiven

(zbiranje prijav zaključeno)

13_2 2023 KA1_HED_xx/23

Naknadni razpis 2023/24

slo I eng

Aktiven

(zbiranje prijav zaključeno)

14 2024 KA1_HED_xx/24

Glej razpis 2024/25

slo I eng

Zbiranje prijav

 MIZSEU skladi

 

MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ ZA LETO 2019 – UNIVERZA V LJUBLJANI (operacija je zaključena)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 22. junija 2018 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 648 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Zaprošena skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 650.800 EUR.

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki za leto 2020/21 znaša 200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

 

Upravičenec: Univerza v Ljubljani ​

Kontakt: Univerzitetna služba  za mednarodno sodelovanje

tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Bibi Ovaska
e-naslov: tel: 01/ 241-85-94