Spletna jezikovna podpora

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za študij, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. 

Preverjanje je obvezno za vse Erasmus+ študente, pred in po zaključeni mobilnosti, rezultat preverjanja je sestavni del prijavne in zaključne dokumentacije.  

Trenutno je preverjanje možno za naslednje jezike: angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina, švedščina, bolgarščina, danščina, estonščina, hrvaščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, romunščina, slovaščina, slovenščina in finščina. 

Študenti morajo preverjanje opraviti iz glavnega jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju.  

V primeru, da je rezultat preverjanja znanja jezika B1 ali manj, je študentu avtomatsko dodeljen spletni jezikovni tečaj (MOOC). Ostali študenti imajo na podlagi izražene želje možnost spletnega tečaja. Pri tem lahko izberejo spletni tečaj za glavni jezik mobilnosti ali za jezik države.  

Za ureditev spletnega preverjanja jezikovnega znanja kontaktirajte go. Eriko Bolčina (). 

Več informacij o spletni jezikovni podpori.
Video prikaz OLS