Zaključna dokumentacija

Najkasneje v roku 14 oz. 30 dni (za študente) po zaključku mobilnosti, kateremu je bilo sofinanciranje odobreno, študenti/ osebje preko spletne prijave oddajo zaključno dokumentacijo. In sicer: 

Študenti:

Osebje:

Po oddaji zaključne dokumentacije se obračuna končna višina Erasmus+ dotacije, v skladu z omejitvami financiranja v posameznem razpisnem letu.  Izplačilo dotacije bo opravljeno predvidoma v 30 dneh po prejemu in odobritvi vseh dokumentov zahtevanih s strani Univerze v Ljubljani, na račun članice udeleženca.  

Univerza v Ljubljani je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).