Trajanje in omejitve

Mobilnosti morajo biti izvedene v upravičenem obdobju za izvedbo mobilnosti v posameznem projektu. Dotacija se ne sme dodeliti  za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere NI bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti.  

Minimalno trajanje dolgoročnih mobilnosti študentov za študij in prakso je 2 meseca. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu ter glede na predhodne mobilnosti v programu Erasmus+, vendar ne več kot 12 mesecev. Tudi v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost (KA171) študentov se upoštevajo Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani

Minimalno trajanje mobilnosti osebja je 5 dni, pri čemer niso upoštevani dodatni dnevi za pot. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu, vendar ne več kot 60 dni

V primeru mobilnosti za poučevanje, mora osebje opraviti najmanj 8 ur predavanj na teden.

Za obdobje virtualne mobilnosti, ki bi jo študenti in/ ali osebje izvajali zgolj od doma (ne v tujini), niso upravičeni do Erasmus+ finančne dotacije. Prejmejo jo le za čas, ko bodo dejansko v tujini, ne glede na to, ali mobilnost tam poteka virtualno ali fizično (minimalno obdobje dejanskega bivanja v tujini ne sme biti krajše od 3 mesecev ali 90 dni v primeru mobilnosti za študij, 2 meseca ali 60 dni v primeru prakse in 5 dni v primeru mobilnosti osebja!).