Roki

Rok za prijave za nacionalno mobilnost je v zimskem semestru 15. november, v letnem semestru pa 15.maj. Prijave se bodo obravnavale individualno (in ne preko Razpisa).