Mednarodno sodelovanje in izmenjave > Program Erasmus+ in UL

Program Erasmus+ in UL

erasmus

Akreditacijska številka Univerze v Ljubljani za program Erasmus + je:

ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL

Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
PIC koda je: 999923240

Organisational Identification Code (OID) za Univerzo v Ljubljani je: E10209243