Interno poročilo

 

Interno poročilo o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani: Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016