Program Erasmus

Številka Erasmus  listine Univerze v Ljubljani:
65996-IC-1-2007-1-SI-ERASMUS-EUCX-1

Organisational Identification Code (OID) Univerze v Ljubljani je: E10209243


Erasmus ID koda Univerze v Ljubljani:
SILJUBLJA01

Erasmus policy statement

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljensko učenje, ki pokriva potrebe po učenju vseh udeležencev formalnega viskošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in poklicnega usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje. (UL 327/45,24.112006).
Univerza v Ljubljani sodeluje v Erasmus aktivnostih od leta 1999/2000, nosilka listine, ki je nujno potrebna za sodelovanje pa je od leta 2003/04.

Poleg ciljev programa Vseživljensko učenje so posebni cilji programa Erasmus:

  • podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora;
  • izboljšanje kakovosti in povečanje mobilnosti študentov in učiteljskega osebja;
  • izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi institucijami v Evropi;
  • povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi in
  • krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom.
  1. Študentska mobilnost (SMS in SMP)
  2. Učiteljska mobilnost (STA)
  3. Mobilnost za usposabljanje zaposlenih (STT)

1. Študentska mobilnost (SMS IN SMP)

 

ERASMUS BROŠURA ZA ŠTUDENTE

 

Navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja 


Informacije za Erasmus izmenjavne študente

Razpis Erasmus z namenom študija 2013-14 

Prijavno dokumentacijo študent(ka) prejme na svoji članici in jo izpolnjeno tam tudi odda do roka, ki ga določi članica.


Informacije za Erasmus študijske prakse

Razpis Erasmus z namenom praktičnega usposabljanja 2013-14 

Prijavno dokumentacijo študent(ka) prejme na svoji članici in jo izpolnjeno tam tudi odda do roka, ki ga določi članica. Naknadne prijave za Erasmus prakse bomo zbirali le v primeru večjega števila odpovedi oz. ostanka sredstev, predvidoma februarja 2014.


Splošne informacije

2. Učiteljska mobilnost (STA)

ERASMUS STA- RAZPIS 2013-14

 ERASMUS STA- UČNI PLAN    ERASMUS STA- OPIS STROŠKOV ERASMUS STA- POTRDILO O PRAVLJENI UČNI MOBILNOSTI  ERASMUS STA- POROČILO

3. Mobilnost za usposabljanje zaposlenih (STT)

ERASMUS STT-RAZPIS 2013-14

ERASMUS STT- PLAN USPOSABLJANJA   STT -OPIS STROŠKOV ERASMUS STT- POTRDILO O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ERASMUS STT- POROČILO

Erasmus dotacija pri STA in STT znaša 80% upravičenih stroškov (dnevnice, prevoz in nastanitev) do višine 500€. Dotacija se na članico nakaže po zaključeni mobilnosti in predloženi dokumentaciji o izvedeni mobilnosti ( poročilo, potrdilo in kopija zaključenega potnega naloga z računi).


Koristne povezave:

HousingAnywhere-možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo

Univerza v Ljubljani se je vključila v platformo HousingAnywhere. To je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com

Spletno stran lahko uporabljajo študenti UL brezplačno in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika. Za dostop do storitve potrebujete elektronski naslov Univerze v Ljubljani.

Navodila za pridobitev elektronskega naslova UL najdete na: http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/it_storitve.aspx Za vsa dodatna vprašanja pišite na:

housing_everywhere