Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja Univerze v Ljubljani,  tako za izvedbo predavanj učnega osebja ( lahko tudi v kombinaciji z usposabljanjem), kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravijo pedagoško dejavnost. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili
  • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja
  • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah
  • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov
  • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente
  • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj
  • izboljšanje znanja tujih jezikov
  • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu 

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom SPORAZUMA ZA POUČEVANJE (IN USPOSABLJANJE)  (Erasmus + Staff mobility for Teaching (and Training) ; Mobility  agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti. 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 (ki so označeni kot Aktiven) – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-HE-17/15 Glej Javni razpis 2015/16 Zaključen
2 2016 KA1-HE-26/16 Glej Javni razpis 2016/17 Zaključen
3 2017 KA1-HE-03/17 Glej Javni razpis 2017/18 Zaključen
4 2018 KA1-HE-27/18 Glej Javni razpis 2018/19
Glej Naknadni javni razpis 2018/19
Aktiven
5 2019 KA1-HE-36/19 Glej Javni razpis 2019/20
Glej Naknadni razpis 2019/20
Aktiven
Zbiranje prijav ( upravičenost od 1.10.20 do 31.5.2021)


NOVO!! OBVESTILO O PODALJŠANJU OBDOBJA UPRAVIČENIH AKTIVNOSTI RAZPISOV ERASMUS+ ZARADI IZREDNIH OKOLIŠČIN (COVID 19)


Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Urška Ravnik
e-naslov: tel: 01/ 241-85-72
 

Podporna dokumentacija: