erasmus+

Akreditacijska številka Univerze v Ljubljani za program Erasmus + je:

ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL

Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
PIC koda je: 999923240

Organisational Identification Code (OID) za Univerzo v Ljubljani je: E10209243

Erasmus Charter for heigher education 2014 - 2020
Erasmus Policy Statement 

Seznam Erasmus+ medinstitucionalnih pogodb - po članicah.xlsx

Seznam Erasmus+ medinstitucionalnih pogodb - po državah.xlsx

Okvirna primerjava ocenjevanja / Grading system

Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani
Priloga k navodilom

Erasmus + za doktorske študente in raziskovalce (NOVO!)
Erasmus+ (opis programa in možnosti mobilnosti za študente in osebje)
 

Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

 • 28 članic Evropske unije
 • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška
 • države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje  še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske  prostovoljske službe.  

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov za ŠTUDIJ in PRAKSO
 • Mobilnost osebja za POUČEVANJE in USPOSABLJANJE   

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Vloge za skupne magistrske študije ali druge centralizirane razpise je potrebno poslati  v Bruselj na: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.  

Več informacij:

 

Interno poročilo o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih na Univerzi v Ljubljani: Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016