Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. 

Upravičeni stroški so:

  • Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino.
  • Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti. 

Najvišji znesek  dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelju izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom. 

Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti so: 

Skupina držav Država Dnevni znesek 2015/16 Dnevni znesek 2016/17 Dnevni  znesek 2017/18
Skupina A   Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija 100 € 80 € Še ni določen
Skupina AB   Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Turčija 88 € 70 € Še ni določen
Skupina AC   Rep. Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija. 75 € 60 € Še ni določen
Skupina AD   Hrvaška, Estonija, Litva, Slovenija  63 € 60 € Še ni določen

V podporni dokumentaciji »Javni razpis za usposabljanje« najdete tudi morebitne podrobnejše omejitve financiranja v posameznem razpisnem letu!


Stroški poti
 

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva zračna razdalja v eno smer. 

# Razdalja v kilometrih Najvišji znesek v EUR
1 100 - 499 180
2 500 - 1999 275
3 2000 - 2999 360
4 3000 - 3999 530
5 4000 - 7999 820
6 8000 in več 1100

Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo).


Posebne potrebe 
 

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti. Za podrobnosti pridobitve sredstev naj osebje kontaktira kontaktno osebo v univerzitetni Službi za mednarodno sodelovanje. 


Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant«
 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena tudi mobilnost osebja za usposabljanje, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejme dotacije EU (zero-grant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa Erasmus+.