Program Erasmus+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za prakso (Learning Agreement for Traineeship). 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v treh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-HE-17/15 Glej Javni razpis 2015/16 Zaključen
2 2016 KA1-HE-26/16 Glej Javni razpis 2016/17 Zaključen
3 2017 KA1-HE-03/17

Glej Javni razpis 2017/18

Glej Javni razpis 2017/18 (naknadno zbiranje vlog)

Zaključen
4 2018 KA1-HE-27/18 Glej Javni razpis 2018/19
Glej Javni razpis 2018/19 (naknadno zbiranje vlog)
Aktiven
5 2019 KA1-HE-36/19 Glej javni razpis 2019/20 Aktiven
6 2019 KA1-HE-36/19 Glej javni razpis 2019/20 (naknadno zbiranje vlog) Aktiven
7 2020 KA1-HE-52/20 Glej razpis 2020/2021
slo | eng
Aktiven


NOVO!! OBVESTILO O PODALJŠANJU OBDOBJA UPRAVIČENIH AKTIVNOSTI RAZPISOV ERASMUS+ ZARADI IZREDNIH OKOLIŠČIN (COVID 19)

 


Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Urška Ravnik
e-naslov:
tel: 01/ 241-85-72 

 

omm             omm

MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ ZA LETO 2019 – UNIVERZA V LJUBLJANI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 22. junija 2018 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 648 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.


Zaprošena skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 650.800 EUR.

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec: Univerza v Ljubljani ​

Kontakt: Univerzitetna služba  za mednarodno sodelovanje

tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Podporna dokumentacija: