Program Erasmus +

Erasmus+ Sofinancira iz EU

Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2021-2027, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

 • 27 članic Evropske unije
 • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška
 • države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje  še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske  prostovoljske službe.  

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov za ŠTUDIJ in PRAKSO
 • Mobilnost osebja za POUČEVANJE in USPOSABLJANJE   

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Vloge za skupne magistrske študije ali druge centralizirane razpise je potrebno poslati  v Bruselj na: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.  

Več informacij: