Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti IN bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS. 

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece. 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v treh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-HE-17/15 Glej Javni razpis 2015/16 Zaključen
2 2016 KA1-HE-26/16 Glej Javni razpis 2016/17 Zaključen
3 2017 KA1-HE-03/17 Glej Javni razpis 2017/18 Zaključen
4 2017 KA1-HE-03/17 Glej naknadni razpis 2017/18 Zaključen
5 2018 KA1-HE-27/18 Glej javni razpis 2018/19 Aktiven
6 2018 KA1-HE-27/18 Glej naknadni razpis 2018/19 Aktiven
7 2019 KA1-HE-36/19 Glej javni razpis 2019/2020 Aktiven
8 2019 KA1-HE-36/19 Glej naknadni razpis 2019/2020 Aktiven
9 2020 KA1-HE-52/20 Glej razpis 2020/2021
sloeng
Aktiven
10 2020 KA1-HE-52/20 Glej naknadni razpis 2020/2021
slo | eng
Aktiven


NOVO!! OBVESTILO O PODALJŠANJU OBDOBJA UPRAVIČENIH AKTIVNOSTI RAZPISOV ERASMUS+ ZARADI IZREDNIH OKOLIŠČIN (COVID 19)

 

mizš               omm

MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ ZA LETO 2019 – UNIVERZA V LJUBLJANI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 22. junija 2018 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 648 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Zaprošena skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 650.800 EUR.

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša za leto 2019/2020  200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

 

Upravičenec: Univerza v Ljubljani ​

Kontakt: Univerzitetna služba  za mednarodno sodelovanje

tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Bibi Ovaska Presetnik
e-naslov: tel: 01/ 241-85-94 

Podporna dokumentacija: