Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo. 

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
  • Evropski sosedski instrument (ENI)
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
  • Evropski razvojni sklad (ERS)
  • Partnerski instrument (PI) 

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument. 

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

  • Mobilnost študentov za študij in od leta 2018 dalje tudi prakso
  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja 

Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji (Cmepius). 

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v treh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju – Mednarodna kreditna mobilnost.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-IHE-04/15 1.6.2015 – 31.7.2017 Zaključen
2 2015 KA1-IHE-18/15 1.2.2016 – 31.7.2017 Zaključen
3 2016 KA1-IHE-10/16 1.6.2016 – 31.7.2018 Zaključen
4 2017 KA1-IHE-01/17 1.6.2017 – 31.7.2019 Aktiven
5 2018 KA1-IHE-09/18

1.6.2018 -  31.7.2020

Aktiven

 

Sodelujoče članice UL v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost.

Mobilnosti se bodo lahko izvajale le s tistimi partnerskimi univerzami iz držav, za katere je UL na razpisu zaprosila in prejela odobrena sredstva.


Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Aljoša Belcijan
e-naslov: tel: 01/ 241-85-43  

Podporna dokumentacija: