Mobilnosti morajo biti izvedene v upravičenem obdobju za izvedbo mobilnosti v posameznem projektu. Dotacija se ne sme dodeliti  za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere NI bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti.  

Minimalno trajanje mobilnosti študentov za študij je 3 mesece in 2 meseca za prakso. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu ter glede na predhodne mobilnosti v programu Erasmus+, vendar ne več kot 12 mesecev. Tudi v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost študentov se upoštevajo Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani

Minimalno trajanje mobilnosti osebja je 5 dni, pri čemer niso upoštevani dodatni dnevi za pot. Najdaljše trajanje je omejeno glede na odobrena sredstva na nacionalnem razpisu, vendar ne več kot 60 dni

V primeru mobilnosti za poučevanje, mora osebje opraviti najmanj 8 ur predavanj na teden.