Opis programa

Univerza v Ljubljani (UL) v programu Erasmus+ sodeluje od leta 1989. Pri tem dosledno sledi načelom, zapisanim v ECHE listini, ter izvaja aktivnosti, ki so bile zahtevane pred, med in po mobilnosti. UL v Ključnem ukrepu 1, ki se nanaša na učno mobilnost posameznikov izvaja mobilnost študentov za študij in prakso ter mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje.  

Za uspešno izvajanje programa Erasmus+ ima sklenjenih več kot 2000 medinstitucionalnih sporazumov s približno 900 visokošolskimi institucijami, ki sodelujejo v programu. Seznami sporazumov, informacije o partnerjih, študijskih programih in pogojih sodelovanja so objavljeni na spletnih straneh. Zaradi večje preglednosti in obvladljivosti je UL medinstitucionalne sporazume podpisovala na ravni članic, kar je omogočilo hitrejše prilagajanje dejanskim potrebam in ustrezno komunikacijo s partnerji. UL s članicami izvaja Strategijo internacionalizacije, ki se je  preko sklepanja sporazumov vgrajevala v fakultetne strategije. Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje (USMS) podpira njihovo delovanje in koordinira aktivnosti, ki so bile v skupnem interesu vseh udeležencev ter izvaja in spremljala finančni del mobilnosti, vzdržuje bazo podatkov ter usklajuje in izvaja pogodbeni del projekta. UL v posameznem pogodbenem ciklu izvede približno 1500 odhodnih in sprejme enako število dohodnih študentov. Izvede skoraj 200 mobilnosti osebja za poučevanje in 100 mobilnosti za usposabljanje.

Največ slovenskih študentov izvede mobilnost v Nemčiji, na Portugalskem, Španiji in na Češkem. UL je gostila največ nemških, španskih, francoskih in čeških študentov. Vse članice UL sodelujejo v programu Erasmus+, najbolj aktivne so članice z več predmeti in programi v angleškem jeziku in jasno vizijo internacionalizacije. 

Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani
Priloga k navodilom 

Okvirna primerjava ocenjevanja / Grading system 

Erasmus + za doktorske študente in raziskovalce (NOVO!)
Erasmus+ (opis programa in možnosti mobilnosti za študente in osebje)