Osnovi podatki

erasmus

Akreditacijska številka Univerze v Ljubljani za program Erasmus + je:

ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL

Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
PIC koda je: 999923240

Organisational Identification Code (OID) za Univerzo v Ljubljani je: E10209243

Erasmus Charter for higher education 2014 - 2020
Erasmus Policy Statement 

Erasmus Charter for higher education 2021 - 2027