Erasmus Mundus je program, ki omogoča mobilnost na področju visokega šolstva EU. Program podpira sodelovanje držav članic EU z državami tretjega sveta, in sicer na ravni magistrskega študija. Poudarek je na atraktivnosti in večjemu zanimanju izobraževalnih institucij, profesorjev in študentov držav tretjega sveta za sodelovanje z EU. Program omogoča študentom omenjenih območij štipendiranje študija v eni od držav EU, prav tako pa so štipendije namenjene tudi državljanom držav članic EU, ki se odločijo za študij na eni od partnerskih institucij. 

Več informacij (in seznam vseh EM programov) na :

 

Erasmus Mundus programi, pri katerih Univerza v Ljubljani sodeluje kot partnerska univerza;

1. Erasmus Mundus Action 2 project- BASILEUS V (zaključeno)

Kordinator projekta Basileus V , Univerza v Gentu, je v soglasju s partnerji objavil naknaden razpis, omejen le na mobilnost učiteljev.

Izmenjave so eno-mesečne, na voljo pa so sledeče univerze Zahodnega Balkana:

  • Albania: University of Tirana
  • Kosovo*: University of Prishtina “Hasan Prishtina”
  • (FYRO)Macedonia: Ss. Cyril and Methodius Skopje,  University St. Kliment Ohridski Bitola, South East European University Tetovo
  • Montenegro : University of Montenegro
  • Serbia: University of Novi Sad, University of Kragujevac

dodatne informacije so na voljo na: www.basileus.ugent.be
 

Razpis BASILEUS V v okviru programa Erasmus Mundus Action 2 (Partnerships) se bo izvajal do leta 2017 ( za že odobrene mobilnosti). Razpisi (in možnosti prijave) so zaključeni.

Projekt je  ponujal možnost pridobitve štipendije za izmenjavo ali redni študij na eni izmed sodelujočih univerz na Balkanu. Spletna prijava in vse informacije so na voljo na spletni strani projekta BASILEUS IV.

Kontakt na UL: ga. Bibi Ovaska Presetnik (), tel: (01) 2418 594

 

2. Erasmus Mundus Action 2 project- EUROSA 

Univerza v Ljubljani kot partner sodelovala  tudi v projetu EUROSA, ki daje možnost štipendiranja mobilnosti v južnoafriško Republiki.

1.2. 2015 se je zaključil razpis za mobilnosti 2. in 3. stopenjskih študentov ter zaposlenih. Razpis (in možnosti prijave) je zaključen.

Več informacij je voljo na spletni strani projekta EUROSA.Vprašanja lahko posredujete na: .

Kontakt na UL: ga. Urška Ravnik (), tel: (01) 2418 572

 

Možnost študija v okviru programa Erasmus Mundus na partnerskih univerzah;

The University of Nice Sophia Antipolis run an Erasmus Mundus programme called EMMA-E14  (see http://emmasia.udn.vn/) which offers now (the deadline to apply has  been postponned to February 29th) to European students already enrolled in a doctoral programme in Europe 6 months scholaships to do doctoral studies in one of the 10 partner Universities of the programme in Asia (Vietnam, Cambodia, Philippines, Laos, Myanmar, Mongolia, Thailand).

The 6  months can be used to do fields studies,  add a 7th semester to the 3 years of regular doctoral programme,  experience teaching abroad, build link with local researchers, etc...
The scholarships is of 1500 Euros per months (for 6 months), insurance, visa costs and travel will be also taken in charge by Emma-E14.

Can you please disseminate this opportunity among all the doctoral students of your institution?
As explained in the web site of the programme (see above): The application must be done online. Applicants will have first to register on the Application Web Site providing a valid email address and a password and then they will be allowed to login, modify and update their personal data. They will have to submit their application before the (new) deadline (Feb 29th) 2016 of the Application Process.