Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

Razpisna dokumentacija in opis aktivnosti na ://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti. Visokošolske institucije se lahko prijavijo na tri aktivnosti (odebeljeno)

  • Pripravljalni obiski (na podlagi pooblastila rektorja prijave članice posredujejo neposredno na Cmepius)
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (prijave, zbrane na članicah zbira Služba za mednarodno sodelovanje UL)
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (na podlagi pooblastila rektorja prijave članice posredujejo neposredno na Cmepius)
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Januarja 2015 je bil zaključen III (predvidoma zadnji) EGP/NFM 2015 razpis za mobilnosti v visokem šolstvu. Rezultate tega razpisa pričakujemo do aprila 2015.

 

Kontakt na Univerzi v Ljubljani: Urška Ravnik, Služba za mednarodno sodelovanje UL, , tel: 01 2418 572

Kontakt na Cmepius-u: Petra Bevek,  

 

OPIS AKTIVNOSTI (NACIONALNA PRAVILA)

 

DOKUMENTACIJA ZA III RAZPIS EGP/NFM