Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani.

SMUL se odziva na predloge članov in jih obvešča o:

  • dogajanju na Univerzi v Ljubljani ter o slovenskem visokošolskem in raziskovalnem prostoru
  • prostih delovnih mestih na Univerzi v Ljubljani
  • željah po izmenjavi študentov, učiteljev in raziskovalcev
  • načrtovanih izobraževalnih programih, raziskovalnih in razvojnih projektih
  • vsem, kar člane v zvezi z dejavnostjo Univerze v Ljubljani posebej zanima in
  • se odziva na predloge članov za sodelovanje na navedenih področjih.

Povezovanje gotovo prinaša pozitivne učinke vsem vpletenim, zato vabljeni, da se vključite v SMUL. Članstvo je brezplačno in ne predvideva nikakršnih obveznosti, ki jih posamezni član sam ne bi želel. Včlanite se preprosto tako, da izpolnite prijavnico, do katere lahko dostopate s klikom na PRIJAVA. Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov, ki jih bomo uporabljali le za namene delovanja SMUL.

Zaposlitev

 

Več informacij:

Tel: 01 241 85 76