Vtisi

Vsako leto se programa Erasmus+ udeleži veliko število študentov in osebja. Program Erasmus+ predvsem študentom predstavlja tudi življenjsko prelomnico in novo izkušnjo  študija ter življenja v tujini. S podstranjo Vtisi, vam želimo predstaviti, kaj program Erasmus+ predstavlja v praksi, skozi oči najštevilčnejših udeležencev – študentov ter tudi osebja. Želimo, da preko vtisov del programa Erasmus+ doživite tudi vi in se tudi s tem približati odločitvi za sodelovanje v programu.