Uspešno javno nastopanje v angleščini

Date: 17.05.2018 - 24.05.2018
Time: 09:00

Location: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo
Ubication: Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo


ZAPOSLENE NA UL VABIMO NA:

USPEŠNO JAVNO NASTOPANJE V ANGLEŠČINI

DELAVNICA ZA AKADEMSKE IN STROKOVNE SODELAVCE UNIVERZE V LJUBLJANI

 

Vas muči trema pred javnim nastopanjem, toliko bolj, če morate svojo temo predstaviti v angleščini? Pridružite se udeležencem in prepričali se boste, da je ta oreh mogoče streti! Kot so se slušatelji, ki že imajo izkušnje z našim programom:

»Zelo vzpodbudno. Seminar je povečal mojo samozavest pri nastopanju v tujem jeziku.«

»Zelo pozitivno. Izjemno dobra kombinacija teorije in vaj po korakih. Nadgradila sem dosedanje izkušnje in izboljšala svoj javni nastop.«

»Ker sem začetnica v svetu konferenc, me je bilo prav strah, kako bom pripravila prvo predstavitev – in sedaj imam jasen pogled na to, kako strukturirati javni nastop.«

IZVAJALKI: mag. Mojca Belak in dr. Cvetka Sokolov  (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana)

TERMIN: 17.5. od 9.00 do 16.45 in 24.5. od 10.00 do 16.10.

TRAJANJE: 15 ur v dveh srečanjih

Delavnica je namenjena predvsem pedagoškim delavcem, pa tudi tistim nepedagoškim delavcem, ki imajo večkrat izzive predstavljanja v tujem jeziku. Udeleženci delavnice se bodo v teoretičnem delu seminarja seznanili z osnovnimi značilnostmi javnega govora in nastopanja. Predstavljeni bodo različni načini in možnosti priprave prepričljive, učinkovite in zanimive javne predstavitve v angleškem jeziku.

Na prvem srečanju bomo povezali teoretične vidike s prakso v obliki:

·      govornih vaj v manjših skupinah na enostavne, sugerirane teme (priprava, govor, povratna informacija v skupinicah, analiza opravljenih vaj v celotni skupini),

·      vaj za posamezne vidike govornega nastopa (kako začeti, tehnike za stik s publiko, tehnike za poudarjanje pomembnih informacij itn.).

 

Na drugem srečanju bodo slušatelji in slušateljice nove vsebine (obravnavano snov) uporabili v praksi. Vključene bodo naslednje vsebine in dejavnosti:

·      povzetek bistvenih poudarkov, obravnavanih na prvem srečanju,

·      analiza videoposnetka govornega nastopa v angleščini (po danih kriterijih),

·      desetminutna vnaprej pripravljena predstavitev v angleščini  s strokovnega področja slušatelja oz. slušateljice,

·      razčlenjevanje nastopa in pogovor o dobrih plateh in o vidikih, ki bi jih bilo treba izboljšati.

 

Udeleženci bodo v diskusiji lahko sodelovali v angleščini ali slovenščini. Urnik in ostale informacije boste prejeli pravočasno. Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Delavnica bo potekala v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL.

Dodatne informacije:  .

PRIJAVA NA DELAVNICO

Prijava na delavnico ni več mogoča, saj so vsa mesta zasedena.

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled).

 

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest. Zaradi interaktivnosti delavnice je število udeležencev omejeno na 12. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Vljudno vabljeni!