Informativni dan Interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov: BIOMEDICINA, STATISTIKA in VARSTVO OKOLJA

Date: 17.05.2018
Time: 17:30

Location: Ljubljana
Ubication: Stavba dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana


Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL BF) bo predstavljen interdisciplinarni doktorski študij BIOMEDICINE, ki je organiziran na univerzitetni ravni. Med izvajalkami študija je tudi UL BF, ki koordinira dve znanstveni področji »Genetiko« in »Mikrobiolgijo«. Več informacij o izvajanja študija najdete na spletni strani UL BF.

Več informacij o interdisciplinarnem doktorskem študiju programa BIOMEDICINE pa najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Na UL BF bo predstavljen interdisciplinarni doktorski študij STATISTIKA, ki je organiziran na univerzitetni ravni. Med izvajalkami študija je tudi UL BF, ki je skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani koordinatorka modula Biostatistika. Več informacij o izvajanja študija najdete na spletni strani UL BF.

Več o interdisciplinarnem doktorskem študiju STATISTIKA pa na spletni strani Univerze v Ljubljani

Na UL BF bo predstavljen interdisciplinarni doktorski študij VARSTVO OKOLJA, ki je organiziran na univerzitetni ravni. Med trinajstimi izvajalkami študija, članicami Univerze v Ljubljani, je tudi UL BF. Več informacij o izvajanja študija najdete na spletni strani UL BF.

Več informacij o interdisciplinarnem doktorskem študiju VARSTVO OKOLJA pa na spletni strani Univerze v Ljubljani.