VODENJE V 21. STOLETJU

Date: 23.06.2020
Time: 15:00


Izvajalec: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
Prijava: http://www.sic.si/izobrazevanje/izobrazevalni-dogodki/p-js/vodenje-v-21-stoletju.html 

Opis dogodka: Gosti bodo Boštjan Koritnik, minister za javno upravo; doc. dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica Sofos – Inštituta za upravljanje znanja in razvoj talentov; prof. dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Spoznali bomo vodje 21. stoletja, odgovorili na dileme, zakaj avtoritarni tipi vodenja ne vodijo k rešitvam oziroma zakaj mora biti novodobni vodja kompetenten. V današnjih družbah se vedno bolj soočamo z negotovostjo, ki zahteva bolj učinkovite in predvsem nove pristope vodenja sodelavcev oz. organizacij. Gre za t. i. postherojsko vodenje, pri katerem vodja skrbi za uresničevanje polnega potenciala sodelavcev. Z gosti bomo obenem odgovorili na vprašanje, kako ustvariti zdravo delovno okolje za uspešno in učinkovito vodenje novih generacij.