Informativni dan: Prvi razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani

Date: 30.06.2020
Time: 10:00


Izvajalec: Pisarna za prenos znanja UL
Prijava: https://prijava.uni-lj.si/PPZ/Lists/2020_06_30/Nova%20forma.aspx?RootFolder=

Opis dogodka: Na dogodku bo predstavljen prvi razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani.
Več o Razpisu in Inovacijskem skladu: https://ppz.uni-lj.si/inovacijski-sklad-ul/
Več o informativnem dnevu: https://ppz.uni-lj.si/novice/vabilo-na-informativni-dan-razpis-inovacijskega-sklada-ul/